Uskoro manji troškovi za priključenje na gasovodnu mrežu

Foto-ilustracija: Unsplash (Eric Barbeau)

Izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova koji se tiču smanjena troškova priključenja na gasovodnu mrežu, obezbeđeno je da troškovi koje će građani snositi prilikom priključenja na gasovodnu mrežu, budu umanjeni i do 100.000 dinara.

“Stupanjem na snagu Pravilnika drastično će se smanjiti troškovi građana Srbije koji su za izgradnju priključka na distributivnu gasovodnu mrežu JP „Srbijagas“, do sada plaćali iznos i do 200.000 dinara”, navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Cena je obuhvatala pribavljanje dokumentacije koja se odnosi na: lokacijske uslove za izgradnju priključka, rešenje o odobrenju za izvođenje radova i prijavu početka izvođenja radova.

Izmenama Pravilnika je obezbeđeno da troškovi koje će građani snositi u narednom periodu prilikom priključenja na gasovodnu mrežu, budu umanjeni i do 100.000 dinara. Tako će građani plaćati samo troškove tipskog priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa na osnovu Odluke o visini troškova i saglasno Metodologiji.

U saopštenju se navodi da više od 95 odsto potencijalnih korisnika predstavljaju građani sa objektima iz kategorije A, površine do 400 kvadrata (porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci…) procena je da će ovakva izmena znatno olakšati građanima da regulišu pitanje prelaska na gas.

Dodaje se da su se do sada administrativni troškovi pribavljanja svih potrebnih uslova, saglasnosti i rešenja za izgradnju priključka na distributivnu gasovodnu mrežu JP „Srbijagas“ i to bez troškova izrade geodetskog snimka postojećeg stanja na katastarskoj podlozi (KTP), troškove izrade Idejnog rešenja (IDR) i troškove izrade Idejnog projekta (IDP) , veoma razlikovali od slučaja do slučaja i kretali su se u rasponu od 30.000 do 80.000 dinara.

U ministarstvu ističu da kada se ovome dodaju troškovi izrade KTP, IDR i IDP (koji se obezbeđuju na tržištu i koji su neophodni da bi se mogao podneti zahtev), procena je da je minimalni iznos ukupnih administrativnih troškova izgradnje priključka na distributivnu mrežu ne manji od 60.000 dinara, a u nekim slučajevima i opštinama sigurno prevazilazi i 100.000 dinara.

Kako bi se obezbedilo da priključenje na gas i dalje bude bezbedno i tehnički sigurno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, je o navedenim izmenama Pravilnika pribavilo i pozitvno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se JP „Srbijagas“ Novi Sad obavezalo da nedvosmisleno snosi odgvornost tehničke bezbednosti svojih instalacija, uključujući i kućne gasne priključke.

Energetski portal

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti