Ulcinjska solana nominovana za Ramsar područje u Crnoj Gori

Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovalo je Ulcinjsku solanu za Ramsar područje, treće močvarno područje u Crnoj Gori od međunarodnog značaja.

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ova odluka usledila je nakon što je Ulcinjska solana, na sednici Skupštine opštine Ulcinj, održanoj 24. juna proglašena zaštićenim područjem – Parkom prirode, u ime Vlade Crne Gore.

Prema rezultatima Studije zaštite, koja je rađena tokom procesa proglašenja za Park prirode, Ulcinjska Solana ispunjava šest od devet kriterijuma za kandidovanje za upis na međunarodnu Ramsar listu močvarnih područja.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ispunilo informacioni Ramsarski List (RIS) sa svim potrebnim podacima, u cilju podnošenja Ramsarskom sekretarijatu za kandidovanje Ulcinjske Solane za Ramsar područje.

Sekretarijat Ramsarske konvencije će razmotriti priloženi informacioni Ramsarski List, nakon čega će javno objaviti proglašenje Ulcinjske solane Ramsar područjem i uključiti Ulcinjsku solanu u svetsku mrežu zaštićenih močvarnih područja.

Konvencija o zaštiti vlažnih staništa od međunarodnog značaja – Ramsar konvencija je međunarodni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju za očuvanje i mudro korišćenje vlažnih staništa i njihovih resursa.

Danas je Ramsarska lista najveća svetska mreža zaštićenih područja, postoji preko 2.200 ramsarskih lokaliteta na teritoriji 170 Ramsar ugovornih strana širom sveta, koje pokrivaju više od 2,1 miliona kvadratnih kilometara.

U Crnoj Gori trenutno postoje dva Ramsarska područja: Nacionalni park Skadarsko jezero koje je 1995. godine upisano na Ramsar listu i Tivatska solila upisana 2013. godine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti