U toku prijave za međunarodni program Eko škola

sisak info eko skola

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine uputili su poziv obrazovnim institucijama u Srbiji da se prijave za sprovođenje međunarodnog programa Eko škola.

Program predstavlja sistem nagrađivanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, a ustanove koje ispune potrebne kriterijume dobijaju povelju o statusu Međunarodne Eko škole. Nakon prvog priznanja, status Eko škole obnavlja se na dve godine.

Za učestvovanje u programu potrebno je da zainteresovane ustanove podnesu prijavu, nakon čega je neophodno osnovati Odbor Eko škole koji će činiti profesori, učenici, roditelji, predstavnici javnih i privatnih ustanova i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Potrebno je dati pregled stanja životne sredine u ustanovi, a zatim izraditi program rada u okviru koga se odabira jedan od ponuđenih ciljeva u oblastima Voda, Energija ili Otpad. Sledi praćenje stanja i ocenjivanje kao i primena programa u okviru redovne nastave, a zatim obaveštavanje javnosti i uključivanje medija i oglašavanje programa u školi. Nakon ispunjavanja ovih uslova ustanove se mogu prijaviti za status Eko škole.

Realizacija programa Eko škola u Srbiji započeta je 2011. godine, a u programu učestvuje preko 47 obrazovnih ustanova iz Srbije. Program sprovode Ambasadori održivog razvoja i životne sredine koji rade pod nadzorom Foundation for Environmental Education (FEE).FEE

Međunarodni program Eko škola podržan je od strane UNEP-a i UNESCO-a.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: sisak.info

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti