U planu automatizacija i modernizacija elektrodistributivne mreže i objekata EPS-a

EPS

Predstavnici JP „Elektroprivreda Srbije“ saopštili su na skupu „Upravljanje rizikom u revitalizaciji elektrodistributivnih objekata“ da ovo preduzeće ima u planu da u narednih 5 do 10 godina u potpunosti modernizuje i automatizuje srednjenaponsku distributivnu mrežu kako bi se značajno smanjili gubici u distribuciji električne energije. Navedeno je da EPS ima u planu i realizaciju niza strateških projekata modernizacije elektrodistributivnih objekata i mreže među kojima je i projekat kompletne automatizacije srednjenaponske distributivne mreže koji je već započet. Osim toga, urađena je i studija u okviru koje su određeni prioriteti revitalizacije tih objekata, među koje spadaju i rekonstrukcija postojećih 110kV objekata, izgradnja novih 110kV objekata, kao i rekonstrukcija merne infrastrukture uz uvođenje tzv. pametnih brojila.

Sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije gospodin Ljubinko Savić izjavio je da je potrebno podići broj kvalitetnih stručnjaka koji rade na elektrodistributivnom sistemu kako bi se povećala ušteda električne energije, smanjili gubici električne energije, kao i podigla bezbednost na radu.

Predsednik Udruženja CIRED Srbija gospodin Zoran Simendić u izjavi za Tanjug istakao je da je na nekoliko lokacija u Srbiji već započeta izgradnja smart grid sistema.

Skup „Upravljanje rizikom u revitalizaciji elektrodistributivnih objekata“ održan je 22. oktobra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije, a u organizaciji CIRED Srbija i Privredne komore Srbije.

foto: eps.rs

izvor: tanjug.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti