U Baču održani „Dani Bača – dani evropske baštine“

Foto: pzzp.rs

Manifestacija „Dani Bača – dani evropske baštine“, koja je u Baču održana od 22. do 24. septembra 2017, bila je iskorišćena ove godine za detaljniju diskusiju o prožimanju prirodne i kulturne baštine ovog drevnog prostora.

Susret građana opštine Bač, proučavaoca i zaštitara prirode i kulturnog nasleđa, opštinskih i pokrajinskih vlasti, započeo je okruglim stolom u Edukativnom centru „Vekovi Bača“a a tema okruglog stola bila je „Kulturno i prirodno nasleđe – vrednosti i upravljanje“. Predstavnici svih nivoa vlasti na pozitivan način ocenili su proglašenje Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ i izrazili očekivanja da će i nominacija Bača i okoline za baštinu pod zaštitom UNESCO-a, koja sledi, biti uspešna.

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić, rekao je da su Srbija i Vojvodina ponosne što imaju „Bačko Podunavlje“, naglasivši šanse koje ovo područje pruža za održiv suživot sa prirodom i za održivo poslovanje.

Sekretarka Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO gospođa Jasmina Tatarac dodelila je original povelje direktorki Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode dr Biljani Panjković, a kopije upravljačima zaštićenih područja, SRP „Gornje Podunavlje„ i PP „Tikvara“, kao i čelnicima jedinica lokalne samouprave: Sombora, Apatina, Odžaka, Bača i Bačke Palanke.

U povelji je navedeno da je odlukom Međunarodnog koordinacionog saveta Programa „Čovek i biosfera“, Bačko Podunavlje u Srbiji uključeno u Svetsku listu rezervata biosfere. U ovoj mreži se nalaze globalno najvažniji tipovi ekosistema i predela, a ona je posvećena zaštiti biodiverziteta, promociji istraživanja i monitoringa, kao i traženju da se obezbede modeli za održivi razvoj u službi čovečanstva. Učešće u Svetskoj mreži pomaže zaštiti i razmeni na regionalnom i međunarodnom nivou.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti