Tag: Reguma

Javna rasprava o reciklaži pneumatika u Paraćinu krajem januara

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „REGUMA“ iz Beograda, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Pogon za reciklažu otpadnih...

IZDVOJENE VESTI