Javna rasprava o reciklaži pneumatika u Paraćinu krajem januara

Foto: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „REGUMA“ iz Beograda, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Pogon za reciklažu otpadnih pneumatika pirolitičkim postupkom , u postrojenje za reciklažu neopasnog i opasnog otpada pirolitičkim postupkom i postupkom bioremedijacije u Paraćinu.

Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama Opštinske uprave Paraćin.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana 31. januara 2018. godine u Paraćinu.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti