Tag: Kruševac

Energetski efikasan pogon mlekare „Ekomlek“ iz Kaonika

Mlekara „Ekomlek“ iz Kaonika pored Kruševca krajem 2012. godine otvorila je svoj novi energetski efikasan pogon, tj. postrojenje na biogas iz biološkog otpada nastalog u procesu prerade mleka. Pored toga, izgrađena je energetski...

Privodi se kraju izgradnja MHE „Porečje“ u slivu Južne Morave kod Leskovca

Vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ A.D. odabrani je potencijalni investitor na prvom Javnom pozivu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za dodelu lokacija za izgradnju malih hidroelektrana. Ovo preduzeće ispitalo je mogućnost izrade...

IZDVOJENE VESTI