Tag: hemijski udesi

Lakša detekcija specifičnih zagađujućih materija u vazduhu

U sklopu višegodišnje stručne saradnje sa Zavodom za javno zdravlje Beograd, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović je predao direktorki zavoda prof. dr Dušanki Matijević na korišćenje dva uređaja marke...

Održan skup o implementaciji Direktive o industrijskim emisijama

U ponedeljak 2. novembra 2015. godine održan je skup posvećen izradi Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama u Skupštini AP Vojvodine. Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine gospodin Slobodan...

IZDVOJENE VESTI