Tag: Federalno ministarstvo energije

Podneti zahtevi za energetske dozvole za nove fotonaponske elektrane u BiH

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o...

Korak bliže izgradnji Bloka 7 TE „Tuzla“ -„Elektroprivreda BiH“ intezivira pregovore sa China Exim Bank

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE "Tuzla", sačinjenu na osnovu informacija "Elektroprivrede BiH" Sarajevo. Data je saglasnost na...

IZDVOJENE VESTI