Stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju jaja, koja bi trebalo da u narednom periodu omoguće potpunu i nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.

Foto: pixabay

Na primer, jaja koja se prodaju kao „A“ klasa sa oznakom, „ekstra“ klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja.

Reči, „ekstra“ ili „ekstra sveže“ koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja „A“ klase, i tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja „A“ klase nalaziće se na samim jajima i na pakovanju jaja, a označavaće se posebnim oznakama ,„0 – jaja iz organskog uzgoja“, „1 – jaja iz slobodnog uzgoja“, „2 – jaja iz podnog uzgoja, „3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja“.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti