Srbija definisala pojam energetskog siromaštva

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Na sednici Nacionalne koalicije za smanjenje energetskog siromaštva, usvojen je predlog definicije energetskog siromaštva, što je najvažniji korak za izradu i sprovođenje akcionog plana.

Prema usvojenoj definiciji, energetsko siromaštvo je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice.

Prema rečima Zorane Mihajlović, ministarke rudarstva i energetike, energetsko siromaštvo treba da bude i deo strateških dokumenata – strategije razvoja energetike i nacionalnog integrisanog plana za klimu i energetiku. 

„Prethodnih meseci napravili smo konkretne korake, i veoma je značajno što smo jasno definisali pojam energetskog siromaštva, koji treba da bude deo strateških dokumenata  – integrisanog plana za klimu i energetiku i strategije razvoja energetike do 2040. godine, sa vizijom do 2050, kako bismo definisali dalji razvoj i napredak u narednim decenijama. Takođe, dobro je što sarađujemo na ovom projektu i radimo zajedno i država i nevladine organizacije, međunarodni partneri, lokalne samouprave, jer to je put koji će nam obezbediti lakše nalaženje rešenja“, rekla je ona, navodi se u saopštenju.

Ministarka je naglasila da je potrebno formiranje radne grupe koja će učestvovati u definisanju strateških dokumenata, da je neophodna razmena podataka, pre svega između članova koalicije i Uprave za energetsku efikasnost. Na sastanku je bilo reči i o izradi uredbe o energetski ugroženom kupcu, potrebi da se definiše akcioni plan za smanjenje energetskog siromaštva i finansijskoj podršci merama za smanjenje energetskog siromaštva. 

Žarko Petrović, predstavnik UNDP-a, rekao je da su projekti koje sprovodi Ministarstvo jako dobri i da je to jedan od prvih partnerskih akcija u koju su uključeni i Ministarstvo i lokalne samouprave i privatni sektor. On je rekao da je UNDP izradio studiju koja pokazuje veliku zainteresovanost privatnog sektora da se smanji potrošnja energije, što će takođe doprineti smanjenju energetskog siromaštva.

Na sastanku je bilo reči i o projektima i merama koje sprovodi Ministarstvo, a koje bi trebalo da doprinesu smanjenju energetskog siromaštva – korišćenju obnovljivih izvora energije, posebno solarnim panelima, i usvajanju uredbe o kupcu-proizvođaču, kao i povećanju energetske efikasnosti.

„Nacionalna koalicija je važno Vladino telo koje, osim relevantnih ministarstva, okuplja i predstavnike nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Cilj je da odredimo konkretne mere i javne politike kroz koje će se videti boljitak za sve građanke i građane“, izjavila je posle sednice Maja Matija Ristić, sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike.

Aleksandar Macura iz RES fondacije, izjavio je da su usvajanjem definicije stvoreni uslovi da se prepoznaju domaćinstva i pojedinci i odrede mere kojima će se pomoći u smanjenju energetskog siromaštva.

„Važno je što je ova definicija usvojena na Vladinom telu, čime se stvaraju uslovi da se sada domaćinstva prepoznaju i možemo da odredimo mere kojima će se pomoći. Pojam energetskog siromaštva znači da pojedinci ili domaćinstva zbog niskih prihoda, energetski neefikasnih grejnih uređaja i objekata ne uspevaju dovoljno dobro da se ogreju. Usvajanjem definicije napravljen je važan korak ka određivanju podrške i pomoći, ne samo u novcu, već u unapređenju energetske efikasnosti, što znači dugoročnu, sistemsku podršku, jer će moći da žive u toplijim domovima, da manje zagađuju životnu sredinu, a da im ostane sredstava za dostojan život“, rekao je Macura. 

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti