„Školociklaža“ – edukacija najmlađih u cilju zaštite životne sredine

logo2 greenhome.co.me

Nevladina organizacija „Green Home“ iz Crne Gore organizovala je posetu učenika osnovnih škola reciklažnom dvorištu i reciklažnom centru u okviru projekta „Školociklaža“.

Tako su učenici nekoliko osnovnih škola u Podgorici posetili reciklažno dvorište na Zabjelu i Reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad u okviru Gradske deponije gde su se upoznali sa procesom separacije otpada i pripremom materijala za ponovno korišćenje.

Predstavnici NVO „Green Home“ istakli su da je u okviru projekta „Školociklaža“ realizovan niz radionica čiji je cilj bio da se učenici najmlađeg uzrasta upoznaju sa pojmom reciklaže, materijala koji se mogu reciklirati, kao i smanjenja potrošnje i ponovne upotrebe materijala u svakodnevnom životu.

Projekat „Školociklaža“ sprovodi se od septembra 2014. godine, a ima za cilj da doprinese zaštiti životne sredine kroz poboljšanje edukacije o reciklaži. Realizuje ga nevladina organizacija „Green Home“, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Sandra Jovićević

foto: greenhome.co.me

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti