Seminar „Industrijske emisije – nadzor i predostrožnost“

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je obraćajući se učesnicima Seminara „Industrijske emisije – nadzor i predostrožnost“, koji se održava u Staroj Pazovi,  ukazao da  ujedinjenim naporima i odgovornim odnosom svih subjekata društva, vladinog i nevladinog sektora, privrede i svakog pojedinca  možemo dostići standarde Evropske unije u zaštiti životne sredine.

– U našoj zemlji se menja svest o važnosti životne sredine i to će olakšati rad inspektorima i svima čiji je posao da utvrde štetu nanetu životnoj sredini i odgovorne kazne, posebno kada je reč o ekološkom kriminalu, ukazao je ministar Trivan pozdravljajući učesnike seminara koji je okupio predstavnike Ministarstva životne sredine, inspektore na svim nivoima, sudije, tužioce, nevladine organizacije, predstavnike privrede, stručnih organizacija.

Govoreći o industrijskim zagađenjima, posebno u oblasti otpadnih voda i kvaliteta vazduha, u čemu veliki upliv imaju industrijske emisije, Trivan je naveo da usaglašavanja sa ekološkim standardima EU podrazumeva velike inicijalne troškove kompanijama koje treba da dobiju dozvole i sprovedu direktive o industrijskim emisijama, da to na duži rok štedi novac, obezbeđuje konkurentnost na svetskim tržištima, omogućava dodatnu zaposlenost, kao i značajnu podršku EU i drugih fondova, ali da moramo voditi računa o rokovima u kojima naša industrija može da ih dostigne a da ne stane.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Trivan je ukazao  da je važno da se poveća broj mernih stanica kada je reč o kvalitetu vazduha u gradovima i opštinama.

– Cilj nam je da svaka opština ima najmanje po jednog inspektora za zaštitu životne sredine. Od inspektora mnogo zavisi, odabrani su da rade taj posao i ako inspektori ne kažnjavaju neće niko.

Moramo se izboriti sa onima koji nam truju kuću. Veliki broj građana nam se javlja, često imaju primedbe, uglavnom van nadležnosti ekološke inspekcije, ali smo mi dužni da proverimo da li ima problema na koje građani ukazuju.

Inspektori ne smeju da žmure na probleme zagađivanja životne sredine jer je ekološka budnost u interesu Srbije. Posao inspektora je i da proveravaju da li se u opštinama namenski troši zeleni novac  pa ma koliko mali bio, i to je jedan od načina da se sprovede politika životne sredine, rekao je ministar Trivan.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Dvodnevni seminar  organizuje se u skladu sa godišnjim planom rada Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, kao poslednji u nizu od ukupno tri seminara permanentnog obrazovanja, predstavlja još jedan korak ka kvalitetnijoj i jednoobraznoj primeni propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

Seminaru prisustvuje više od 80 predstavnika nevladinih i stručnih organizacija, među njima i univerzitetski profesori, čije  prezentacije imaju za teme integrisano sprečavanje zagađenja u Republici Srbiji, značaj kvaliteta goriva na aerozagađenje, kao i uticaj industrijskih postrojenja na buku u životnoj sredini.

Ministarstva zaštite životne sredine učesnicima seminara prezentuje podatke  monitoringa zagađivanja na teritoriji Republike Srbije, ali i kvaliteta voda i kvaliteta ambijentalnog vazduha.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti