Samo 115 lokalnih samouprava u Hrvatskoj ima Plan upravljanja otpadom

Foto: mzoip.hr

Zbog uspostavljanja efikasnijeg upravljanja otpadom u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike je osiguralo EU sufinansiranje projekata upravljanja otpadom kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ na način da su u tioku javni pozivi za EU sufinansiranje izgradnje reciklažnih dvorišta i sanaciju deponija.

U narednom periodu biće raspisani i javni pozivi za sufinansiranje aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave obavezne sprovoditi prema Zakonu o održivom upravljanju otpadom kao i javni poziv za nabavu kontejnera i ostale komunalne opreme. Preduslov za sufinansiranje nabavke komunalne opreme biće važeći planovi upravljanja otpadom, pa ih jedinice lokalne samouprave moraju doneti ukoliko žele aplicirati za sredstva.

Prema službenim podacima Hrvatske agencije za okolinu i prirodu, zaključno sa 30. oktobrom 2017. godine, evidentirano je ukupno 115 jedinica lokalne samouprave koje su usvojile plan upravljanja otpadom od ukupno 556 gradova i opština u Hrvatskoj.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti