Radovi na revitalizaciji kanala Vrbas- Bezdan

 

Foto: JVP „Vode Vojvodine“
Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić obišli su radove na revitalizaciji kanala Vrbas-Bezdan.

Radi se na 11,6 kilometara kanala od Malog Stapara do Sombora, a vrednost radova je oko 109 miliona dinara sa PDV-om.

Ovo je nastavak već započetih radova 2014. godine, a sve u cilju revitalizacije celog toka Velikog bačkog kanala, od Vrbasa do Bezdana.

U periodu od 2014. do 2017. godine na potezu od Vrbasa, kroz Kulu, Crvenku, Sivac, do Malog Stapara, Veliki bački kanal je u potpunosti rekonstruisan, uklonjeno oko 300.000 kubnih metara mulja, uređene su obale i formirane inspekcione staze.

Pre ovih radova, pristup kanalu je u velikoj meri bio problematičan zbog širokog pojasa trske, dok su staze pored kanala na pojedinim deonicama bile uzane i velikog nagiba prema kanalu.

Planiranim radovima propusna moć kanala biće gotovo udvostručena, odnosno sa 18 m3/s na 35 m3/s, što predstavlja deo šire strategije snabdevanja Bačke vodom iz Dunava kod Bezdana.

Na ovaj način će se omogućiti snabdevanje vodom, odnosno razvoj projektovanih regionalnih podsistema za navodnjavanje koji zahvataju vodu iz kanala Vrbas-Bezdan.

Pored sigurnog snabdevanja svih korisnika vodom, cilj ovih radova je i efikasno odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u vreme odbrane od unutrašnjih voda. Takođe, nakon završetka radova, ova deonica će biti u potpunosti uređena i pogodna za rekreativne aktivnosti građana, šetnju i sportski ribolov.

Projektom je predviđeno da se izgradi nova radno-inspekciona staza. Korito kanala izmuljivaće se kombinacijom rada dva hidraulična bagera sa „dugom strelom“, jedan dohvata 15 m, a drugi dohvata 22 m. Prema proračunima iz kanala će se izvadi oko 150.000 kubnih metara nanosa, koji se odlaže na deponiju.

Na kraju sledi uređenje obala kanala razastiranjem celog iskopanog materijala po okolnom terenu, kao i izgradnja cevastih propusta na mestima uliva meliorativnih kanala.

Izvođači radova su VD „Zapadna Bačka“ doo Sombor i PTP „Dubrava“ doo Bajmok.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti