Radovi na proširenju proticajnog profila Južne Morave

Foto: Wikipedia/Bojan Lazarevic

JVP ,,Srbijavode“ u Nišu izvodi radove na proširenju proticajnog profila reke Južne Morave. Prva faza podrazumeva hitne sanacione radove na sanaciji kanala postavljanjem novih ustava kod Zlatokopačkog mosta sa čišćenjem korita Južne Morave. Vrednost prve faze radova je oko 30 miliona dinara.

Druga faza se odnosi na sanacione radove na nadvišenju desnoobalnog nasipa uzvodno od Zlatokopačkog mosta do uliva u Trebešinjsku reku, kao i na sanaciju levoobalnog nasipa od Železničke stanice prema ušću Vranjske reke. Vrednost druge faze radova je blizu 25 miliona dinara.

Završetkom radova višegodišnji problem izlivanja Južne Morave tokom poplava biće rešen. Investitor je JPV ,,Srbijavode“.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti