Radi se završna faza sanacije leve obale reke Save kod Hrtkovaca

U toku su radovi na četvrtoj, završnoj fazi sanacije leve obale reke Save u zoni arheološkog nalazišta Gomolava kod Hrtkovaca.

Foto: Vode Vojvodine

U ovoj fazi biće sanirano 240 metara obale reke Save, a radovi su vredni 132 miliona dinara i finansiraju se iz kredita Svetske banke.

Do sada su izvedeni radovi na izradi tepiha i nožice obaloutvrde.

Formiran je izravnavajući sloj kosine obaloutvrde, odnosno, kameni nabačaj i u toku su radovi na ugradnji gornjeg kamenog sloja obaloutvrde.

Ugrađeno je oko 80 odsto kamenog materijala.

Kompletni zemljani radovi su izvedeni i postavljen je geotekstil. Započeti su radovi na ugradnji reno madraca.

Potom sledi postavljanje završne geomreže sa 3D matricom, preko koje će biti nanet sloj mešavine humusa i trave.

Lokalitet Gomolava kod naselja Hrtkovci, Opština Ruma, jedan je od najznačajnijih arheoloških nalazišta na području Republike Srbije i pod zaštitom je države kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.

Na tom delu reke Save zabeleženo je značajno pomeranje, odnosno, erodiranje i rušenje obale i približavanja reke naselju. Stoga se pristupilo sanaciji 930 metara obale.

Radovi su započeti 2017. godine i podeljeni su četiri faze.

Tokom 2017. i 2018. godine završeni su radovi na tri deonice, a vrednost sprovedenih radova u prve tri faze iznosi 450 miliona dinara.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti