Ptica stepska beloguza po prvi put primećena u Srbiji

Foto: Zavod za zaštitu prirode

Pre četiri dana je na prostoru planine Belava u ataru sela Gnjilan u Pirotu po prvi put u Srbiji primećena stepska beloguza (Oenanthe isabellina). Ovu pticu prvi je primetio i identifikovo stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije (ZZPS) Ivan Medenica, koji je tom prilikom i fotografisao.

Stepska beloguza se gnezdi u istočnom Balkanu, delovima istočne Evrope, centralne Azije pa sve do istočne Azije, navodi se u tekstu Zavoda za zaštitu prirode.

Reč je o ptici selici koja zimu provodi u Africi i na Indijskom potkontinentu. Preferira otvorena i suva travnata staništa sa kamenjarima, ali i suve travnate livade koje su pod stalnom ispašom.

Stepska beloguza je živahna vrsta i stalno je u pokretu, što je generalno odlika svih beloguza. Po dolasku na odgovarajuća gnezdeća staništa, brzo ispoljava teritorijalno ponašanje i tera druge ptice sa svog prostora, piše ZZPS.

Iako ova vrsta ima veliki areal pojavljivanja (11,7 miliona km2) i populacija je po međunarodnoj uniji za zaštiti prirode (IUCN) ocenjena kao „najmanja briga“ jer broji od 26 do 378 miliona jedinki na svetu, populacija u Srbiji ne broji više od 10 parova, pa se kod nas može smatrati ugroženom.

Ovo je veoma vredan podatak za bazu podataka o rasprostranjenju divljih vrsta u Srbiji koja se vodi u Zavodu za zaštitu prirode. Podatak o sredozemnoj beloguzi, kao vrsti koje preferira staništa poput karbonatnih livada i pašnjaka sa kamenjarima su veoma značajni za očuvanje brojnih drugih vrsta poput gorocveta (Adonis varnalis), kosovskog božura (Paeonia peregrina) i veoma retke vrste mrežokrilca pod nazivom Libelloides lacteus, vrstama koje su sve zabeležene na ovoj lokaciji, navodi se u tekstu ZZPS.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti