Proglašen Park prirode Dinara

Foto-ilustracija: Unsplash (Daria Andraczko)

Područje masiva Dinare u koji spadaju Dinara, Troglav i Kamešnica, uključujući gornji i donji tok reke Cetine, kao i Hrvatačko, Paško i Vrličko krško polje, proglašeni su za Park prirode. Ovo je dvanaesti park prirode u Republici Hrvatskoj koji se prostire na 63.052 hektara.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva ekonomije i održivog razvoja, sa ovim parkom prirode, udeo zaštićenih područja u kopnenoj površini ove zemlje sajedno sa područjem ekološke mreže Natura 2000 čini 39 odsto teritorije.

Na teritoriji Parka prirode Dinara nalazi se 11 područja ekološke mreže Natura 2000, kao i najviši vrh Hrvatske – Sinjal (1831m). Na ovom području može se naći preko 1000 biljnih vrsta, a zbog netaknutih šuma idelano je mesto za velike zveri, kao što su vuk, medved i ris. Visoke dinarske travnjake naseljavaju endemične zmije Dinarida.

Raznoliki pejzaž u kom ima kamenih goleti, prostranih šuma, livada, pojasa klekova, kao i jedinstvena povezanost sa morem, ovaj deo Hrvatske čini najslikovitijim delom Evrope.

Zaštita ovog područja i osnivanje javne ustanove za upravljanje imaće veliki uticaj na očuvanje prirode, kao i za stanovništvo ovog kraja.

Parkovi prirode su područja dobro očuvanih prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejsažima, namenjena očuvanju ukupne geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.

Energetski portal

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti