Prirodna dobra kao motivi poštanskih maraka

Foto: Pošta Srbije

U okviru saradnje Zavoda i Pošte Srbije, vezano za objavljivanje serijala poštanskih maraka „Evropska zaštita prirode“, u protekloj godini objavljene su dve, na kojima se nalaze motivi Predela izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić-Tronoša“ i područja predloženog za zaštitu Predeo izuzetnih odlika „Vardenik“.

Predeo izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić-Tronoša“ prostire se na teritoriji od 1802,57 ha, na teritoriji grada Loznice.

Prirodne vrednosti područja čine očuvani kompleksi autohtonih sladunovo-cerovih i drugih šuma, dok je od ukupno 145 zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja, 83 su zaštićene, a 62 vrste pripadaju kategoriji strogo zaštićenih kao što je zelenika ili božikovina (Ilex aquifolium. L.). Priobalni pojas vodotokova je stanište vodozemaca i gmizavaca sa 11 zaštićenih vrsta. Od faune ptica izdavaja je prisustvo srednjeg detlića (Dendrocopos medius), rusog svračka (Lanius collurio) i vinogradarske strnadice (Emberiza hortulana), kao vrsta od međunarodnog značaja.

U fauni sisara zabeleženo je 52 vrste, a fauna slepih miševa predstavljena je sa 18 strogo zaštićenih vrsta. Na osnovu studije zaštite za područje „Kulturni predeo Tršić-Tronoša“, Zavoda za zaštitu prirode Srbije Vlada Republike Srbije donela je 2019. godine Uredbu o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić-Tronoša, kako bi se očuvala nepokretna kulturna dobra, prirodne vrednosti, specifična konfiguracija terena i regionalna različitost karaktera predela, a zbog jedinstvenog spoja prirodnih i stvorenih vrednosti.

Predeo izuzetnih odlika „Vardenik“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji u okviru područja Vlasine i Krajišta,i najvećim delom obuhvata planinu Vardenik. Reljef planine Vardenik nastao je u dugom vremenskom razdoblju pod uticajem složenih geoloških i geomorfoloških procesa.

Foto: Pošta Srbije

Floru područja odlikuje velika biološka raznovrsnost sa ukupno 414 biljnih vrsta. Ovaj mali prostor nastanjuje oko 12,3 odsto ukupne flore Srbije, pri čemu deset odsto čine endemični taksoni. Područje karakteriše prisustvo 54 drvenaste i žbunaste vrsta od kojih je osam u statusu „zaštićena vrsta“: mečja leska (Corylus colurna), breza (Betula pendula), kleka (Juniperus communis), divlja ruža (Rosa canina), sitnolisna lipa (Tilia cordata), beli glog (Crataegus monogyna), dren (Cornus mas) i klokočika (Staphylea pinnata). Ihtiofauna područja je zadržala visok nivo autohtonosti a značajno je i prisustvo potočne pastrmke.

PIO „Vardenik” je deo ekološki značajnog područja Srbije, međunarodno značajno područje za biljke (IPA), međunarodno značajno područje za ptice (IBA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA). Na osnovu studije zaštite Zavoda, dat je predlog opštini Surudulica za proglašenje Predela izuetnih odlika „Varednik“.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti