Predstavljeni prvi rezultati projekta NeoLIFE

U okviru kampanje zaštite životne sredine „Pogledaj oko sebe. Pokreni se“ koju sprovode Ministarstvo za evropske integracije i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine, prošlog utorka prezentovani su rezultati projekta NeoLIFE u Narodnom muzeju u Užicu.

Foto: Milisav Pajević

Projekat Neolife realizuje se u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Na kraju prvog dana kampanje „EU zeleni dan u Užicu” nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima predstavljeni su dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti na realizaciji projekta.

Aktivnosti na projektu sprovode se u skladu sa planiranim vremenskim okvirom i buduće neolitsko naselje biće koncipirano u skladu sa iskustvom partnera iz Tuzle i najboljim primerima iz Evropske mreže arheoloških parkova na otvorenom uz korišćenje postojeće arhivske građe sa arheoloških lokaliteta Velika i Mala gradina u Staparima, istakla je Snežana Milisavljević, menadžerka projekta i da dodala da projekat identifikovao i uključio u realizaciju aktivnosti veliki broj aktera iz privatnog, javnog i civilnog sektora na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, a sve u cilju kreiranja savremenih programsko-animacijskih sadržaja.

U nastavku je naglasila da će na lokalitetu koji je smešten unutar predela izuzetnih odlika „Klisura reke Đetinje“ čija je zaštita u toku, pored izgradnje arheološkog parka, biće osmišljeni animacijski sadržaji koji se odnose na obradu gline, kostiju, kamena i kože, kao i kurs arheologije za najmlađe, a sve u cilju široke participacije građana, ljubitelja prirode i kulture, kao i domaćih i stranih turista iz regiona i sveta.

Projekat „Novi život neolitskog nasleđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE“ zajedno realizuju Grad Užice, Grad Tuzla, Srednja umetnička škola Užice i Opština Milići.

Projekat kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII).

Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti