Predstavljena Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena

Photo-ilustration: Pixabay

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Srbiji i Ministarstvo zaštite životne sredine organizovali su 8. decembra 2017. godine skup povodom predstavljanja Strategije komunikacije za oblast klimatskih promena.

Predstavljanje Strategije komunikacije za oblast klimatskih promena označilo je uspešan završetak šestomesečne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine i Misije OEBS-a u Srbiji, tokom koje je izrađena Strategija, a čemu je prethodila konsultacija sa zainteresovanim stranama.

Skupu su prisustvovali, u ime Ministarstva zaštite životne sredine državni sekretar Ivan Karić i pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Biljana Filipović, zamenik šefa misije OEBS u Srbiji Džozef Melot, kao i predstavnici relevantnih državnih i lokalnih institucija i predstavnici civilnog sektora i medija.

U svojoj uvodnoj reči, državni sekretar Ivan Karić podsetio je da je problem klimatskih promena jedan od najvećih problema savremene civilizacije sa čijim se posledicama suočava i Republika Srbija. Iako je rešavanje problema klimatskih promena jedan od prioriteta politike Evropske unije, Republika Srbija ima odgovornost prvenstveno prema svojim građanima i građankama i u tom cilju, Ministarstvo ulaže sve napore na ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promenama u Srbiji. Pored toga, državni sekretar je naglasio važnost uspostavljanja partnerstva sa stručnom i naučnom javnošću, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama kao i potrebe podizanja znanja i nivoa informisanosti relevantnih ciljnih javnosti, ali i opšte javnosti o problemu klimatskih promena, kao i koristima od mera ublažavanja i prilagođavanja. Naposletku, državni sekretar je ukazao na značaj uspostavljanja zakonodavnog okvira borbe protiv klimatskih promena kroz Zakon o klimatskim promenama čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.

Osnovni ciljevi Strategije komunikacije u oblasti klimatskih promena su, između ostalog, podizanje nivoa svesti i edukacija opšte i svih relevantnih ciljnih javnosti, ne samo o opasnostima i pretnjama klimatskih promena, već i o mogućnostima koje klimatske promene pružaju. S tim u vezi, Strategija pruža okvir za kreiranje ključnih poruka o klimatskim promenama za ciljnu javnost i zainteresovane strane i nudi komunikacijske instrumente namenjene podizanju znanja o mogućnostima i pretnjama koje izazivaju klimatske promene. Pored toga, Strategija će podstaći pozicioniranje teme klimatskih promena kao važnog cilja održivog razvoja i jasno dovođenje u vezu sa ostalim sektorima poput energetike, saobraćaja, industrije, poljoprivrede, finansiranja ali i životne sredine. Važno je naglasiti i da je Strategija jedan od instrumenata za dostizanje ciljeva Sporazuma iz Pariza koji je Republika Srbija ratifikovala i čija je članica od avgusta 2017. godine. Istovremeno, Strategija predstavlja osnov za buduće kreiranje kontinuirane nacionalne kampanje za oblast klimatskih promena.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti