Predstavljen Nacrt plana upravljanja otpadom za Kotor

Foto-ilustracija: Pixabay

U opštini Kotor u Crnoj Gori predstavljen je Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2017. do 2020. godine, čiji je opšti cilj uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i njegovo konstantno unapređivanje.

Predstavnik Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora gospođa Milka Pasković izjavila je da je predviđeno da se otpad iz Kotora, nakon sekundarne selekcije, i dalje odvozi na deponiju „Možura“ u Baru. Predviđeno je i uvođenje sistema primarne selekcije na principu dve kante – mokra za organski otpad i suva za plastiku, papir i sav otpad koji se može reciklirati, nakon čega se radi sekundarna selekcija u reciklažnom centru. Za to će trebati ulaganja i uvođenje novih kontejnera, što će biti praćeno kampanjom i edukacijom kako bi se povećala svest građana o potrebi povećanja reciklaže.

Potpredsednik opštine Kotor gospodin Milivoje Samardžić naveo je da će za sistem dve kante biti izdvojeno 64 hiljade evra.

izvor: dan.co.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti