PREDSTAVLJAMO „Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj“ – „CEEFOR“ d.o.o.

ceeforCentar za Energetsku Efikasnost i Održivi Razvoj d.o.o. (CEEFOR d.o.o.) preduzeće postoji 4 godine i vrlo brzo se pozicioniralo kao lider u oblasti primene mera energetske efikasnosti (EE) i obnovlјivih izvora energije (OIE) u regionu.

Ekspertski tim preduzeća ima značajno iskustvo i vrhunske reference u oblasti energetske efikasnosti, optimizaciji procesa i energetski uporednoj statistici, uvođenju sistema energetskog menadžmenta, izradi studija opravdanosti i izvodljivosti, generalnih, idejnih, glavnih projekata i projekata izvedenog objekta energetskih postrojenja, primeni obnovljivih izvora energije, kogeneracionih postrojenja, sprovođenju energetskih audita, analiza i studija koje se tiču uvođenja mera energetske efikasnosti u sektorima potrošnje finalne energije.

Snimanja termovizijskom kamerom - Audit
Snimanja termovizijskom kamerom – Audit

CEEFOR pruža usluge konsaltinga i inženjeringa za finansijske institucije i investitore iz oblasti EE i OIE, odnosno pruža tehničku podršku investitorima i bankama za uspostavljanje i plasman namenskih kreditnih linija za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Pored industrijskog sektora pokriva i javni i komercijalni sektor poput zgradarstva, odnosno svaki segment oblasti EE i korišćenja OIE.

CEEFOR rešava probleme potrošnje energije primenom mera EE čime se postiže smanjenje potrošnje primarne i finalne energije, a time i umanjenje troškova i negativnog uticaja na životnu sredinu smanjenjem emisije CO2.

Takođe, CEEFOR se bavi ishodovanjem kompletne pravno-administrativne dokumentacije koja je potrebna za izgradnju objekata, što obuhvata ishodovanje svih uslova, saglasnosti, dozvola i drugih dokumenata od Republičkih, Pokrajinskih i opštinskih organa.

Izdvajamo realizovane projekte CEEFOR-a u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije:

  • Nadzor nad izgradnjom prve solarne elektrane „SOLARIS 1“ u Velesnici kod Kladova, izrada studije opravdanosti za 4 solarne elektrane, izrada glavnih projekata za 2 solarne elektrane, svaka instalisane snage po 999kW na teritoriji K.O Velesnica i K.O Milutinovac, čiji je nosilac projekta preduzeće „Solaris Energy d.o.o.“ iz Kladova.
  • Izrada generalnih, glavnih projekata i projekata izvedenog objekta i ishodovanje svih dokumenata potrebnih za izgradnju kogeneracionih postrojenja „Velebit 1“ i „Velebit 2“ svaki snage 995 kW na teritoriji K.O Trešnjevac u opštini Kanjiža, izrada glavnog projekta adaptacije razvodnog postrojenja Adorjan u opštini Kanjiža za priključenje pomenutih kogeneracionih postrojenja na ED mrežu; Investitor „NIS Gasprom Neft a.d.“.
  • Izrada generalnih projekata i ishodovanje dokumenata potrebnih za izgradnju kogeneracionih postrojenja „Srbobran 1“ i „Srbobran 2“ svaki snage 999 kW na teritoriji K.O Srbobran u opštini Srbobran; Investitor „NIS Gasprom Neft a.d.
  • Studije opravdanosti izgradnje malih hidroelektrana: MHE „Ušće“, MHE „Podgaj“, MHE „Dub“, MHE „Ustiprača“, MHE „Sastav reka”, MHE „Bobovište“, MHE „Gramada“, MHE „Roglivađe”, MHE „Žiličina“.
  • Glavni projekat za kompleks farme svinja „Vizelj“ sa planiranim projektom rekonstrukcije stanice za bioenergetsku obradu stajnjaka, čiji su nosioci preduzeća „IMES BIOGAS d.o.o.“ i PKB „IMES d.o.o.“ iz Beograda.
  • Izrada prethodne studije opravdanosti za izgradnju parno-turbinskog kogeneracionog postrojenja UMKA fabrike kartona d.o.o. u saradnji sa preduzećem MT-KOMEX d.o.o..
  • Izrada detaljnih i verifikacionih audita za kompanije (Sokoštark, Vino Župa, Swisslion, Neoplanta. Ekomlek, Intec, Sava Kovačević – Mirotin Energo i drugi)
velebit nis
CHP Velebit

Detaljnu referenc listu možete pogledati na web sajtu www.ceefor.co.rs/Reference.

Pored projekata OIE, među koje se ubrajaju i izade projekata kao i studije opravdanosti krovnih solarnih elektrana, CEEFOR je uspešno realizovao projekte poboljšanja energetske efikasnosti u industriji i to izrade verfikacionih energetskih audita i izrade detaljnih energetskih audita i idejnih rešenja, kao i konsalting na krednitnim linijama i marketinškim kampanjama.

 

AKTUELNO U CEEFOR-U

Iz CEEFOR-a ističu da trenutno rade na izradi Glavnih projekata za kogeneraciona postrojenja „Srbobran 1“ i „Srbobran 2“, svaki snage 999 kW, a u proceduri je dobijanje lokacijske dozvole za te objekte.

Pored toga i brojnih pregovora, CEEFOR ističe i izradu studije izvodljivosti za „Umka fabriku kartona d.o.o.“ iz Beograda, a sve ostale ugovorene projekte najpre će predstaviti čitaocima Energetskog Portala Srbije.

 

TIM CEEFOR-a

Tim CEEFOR-a broji 7 stalno zaposlenih, a kompletan tim, inženjera i eksperata broji preko 20.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti