Predstava „Eko patrola“ u svim vrtićima širom Rijeke

Foto-ilustracija: Unsplash (Jonathan Borba)

Edukativna predstava „Eko patrola“ zadruge Mali grad namenjena je deci predškolskog uzrasta i na njima prihvatljiv način govori o važnosti odvajanja otpada, zdravog načina života i čuvanja prirode i okoliša. Ova interaktivna predstava će do kraja novembra 2019. biti izvedena 40 puta i gostovaće u svim predškolskim ustanovama Grada Rijeke, kao i u riječkim vrtićima drugih osnivača. Predstavi u Dečjem vrtiću Drenova će prisustvovati i predstavnici Komunalnog društva „Čistoća“ d.o.o. i Grada Rijeke kao nositoca projekta.

Predstava Eko patrola nastala je kao deo projekta Grada Rijeke „Obrazovno-informativne aktivnosti o održivom upravljanju otpadom“, koji je sufinansiran sredstvima Evropske unije iz Kohezionog fonda.

Cilj projekta je podstaći usvajanje pozitivnih ekoloških navika već od najranijeg uzrasta i informirati i edukovati građane o važnosti promene navika u procesu upravljanja otpadom, odnosno, jačati svest o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Potreba da se otpadom upravlja na održiv način sve je važnija jer, porastom broja stanovnika i kvaliteta života, raste i količina otpada koju stvaramo.

Zbog toga je u projektu poseban naglasak stavljen na edukaciju o sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u domaćinstvima, kućnom kompostiranju i na ponovnoj upotrebi predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izvor: Ekovjesnik

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti