Predlozi dva pravilnika Ministarstva rudarstva i energetike

Foto: zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole istog elaborata i Predlog Pravilnika o  uslovima, kriterijumima, sadržaju i načinu razvrstavanja petrogeotermalnih resursa i načinu prikazivanja istih u elaboratu.

Prvim Pravilnikom bliže se određuje sadržina elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa kao i uslovi i način vršenja tehničke kontrole istog elaborata, dok se drugim pravilnikom propisuju uslovi, kriterijumi, sadržaj i način razvrstavanja petrogeotermalnih resursa kao vrste geotermalnih resursa, i način prikazivanja istih u elaboratu.

Rok za davanje eventualnih primedbi je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti