Tag: petrogeotermalni resursi

Predlozi dva pravilnika Ministarstva rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole istog elaborata i...

IZDVOJENE VESTI