Poziv za podnošenje ponuda za sprovođenje pilot projekata u okviru programa USAID Bolja energija

Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija), je petogodišnji projekat koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). U novembru 2021. godine, USAID je kompaniji Chemonics International dodelio projekat Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija), Ugovor br. 7200AA19D00023/72016922F00001.

Better Energy/Bolja energija nastoji da poboljša energetsku efikasnost u javnim komunalnim preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Srbiji i umanji zavisnost Srbije od fosilnih goriva kroz sprovođenje pilot projekata unapređenja efikasnosti sistema daljinskog grejanja.

Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija) poziva sve kvalifikovane ponuđače da podnesu svoje ponude na sledeće pozive:

1.NABAVKA OPREME I USLUGA INSTALIRANJA

Poziv za podnošenje ponuda br. 01:

Nabavka sistema za monitoring i detekciju curenja vode u sistemu daljinskog grejanja

Poziv objavljen: 21. juna 2022. godine

Rok za podnošenje ponuda: 12. jula 2022. godine

Konkursna dokumentacija je dostupna za pregled i preuzimanje ovde.

 

2.NABAVKA USLUGA

Poziv za podnošenje ponuda br. 02:

Usluga izrade projektne dokumentacije na nivou projekta za izvođenje prema datom idejnom rešenju za 16 toplotnih podstanica u JKP “Toplana” Knjaževac

Poziv objavljen: 22. jun 2022. godine

Rok za podnošenje ponuda: 13. jul 2022. godine

Konkursna dokumentacija je dostupna za pregled i preuzimanje ovde.

 

3.NABAVKA OPREME I USLUGA INSTALIRANJA

Poziv za podnošenje ponuda br. 03:

Nabavka opreme za toplotnu podstanicu S3 u JKP “Toplana” Knjaževac

Poziv objavljen: 22. jun 2022. godine

Rok za podnošenje ponuda: 13. jul 2022. godine

Konkursna dokumentacija je dostupna za pregled i preuzimanje ovde.

 

4.NABAVKA OPREME I USLUGA INSTALIRANJA

Poziv za podnošenje ponuda br. 04:

Nabavka SCADA sistema i  opreme za toplotne podstanice u JKP “Energana” Sombor

Poziv objavljen: 22. jun 2022. godine

Rok za podnošenje ponuda: 13. jul 2022. godine

Konkursna dokumentacija je dostupna za pregled i preuzimanje ovde.

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti