Povećanje temperature u BiH na godišnjem nivou do 1 stepen Celzijusa

Foto – ilustracija: Pixabay

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospođa Srebrenka Golić, rekla je da povećanje temperature vazduha na godišnjem nivou na području BiH iznosi od 0,4 do 1 stepen Celzijusov, dok porast temperature tokom vegetacionog perioda od aprila do septembra dostiže i do 1,2 stepena. Ona je naglasila da u analiziranom periodu svi indeksi toplih temperaturnih ekstrema imaju trend rasta, dok su indeksi hladnih temperaturnih ekstrema u padu.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da su do ovih podataka došli stručnjaci prilikom izrade Trećeg nacionalnog izveštaja BiH i Drugog dvogodišnjeg izveštaja o emisiji gasova sa efektom staklene bašte BiH, čiju su proceduru usvajanja završile institucije Srpske, Federacije BiH i BiH. U Trećem nacionalnom izveštaju BiH konstatovano je da je u poslednjih pet godina BiH suočena sa nekoliko ekstremnih klimatskih i vremenskih pojava, koje su prouzrokovale enormnu materijalnu štetu i direktno uticale na živote nekoliko stotina hiljada stanovnika. Posebno su istaknuti suša iz 2012. godine i katastrofalne poplave u 2014. godini.

Ovi izveštaji, koji su usvojeni u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promenama i predati Sekretarijatu Konvencije u Bonu, su strateški dokumenti, značajni za održivi razvoj, koji povezuju zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promena sa ključnim elementima socio-ekonomskog razvoja. U izveštajima su ažurirane i unapređene informacije u vezi sa klimatskim promenama – dat inventar gasova koji imaju efekat staklene bašte, mere za ublažavanje klimatskih promena, ranjivost na klimatske promene, preduzeti koraci na adaptaciji na klimatske promene, kao i informacije o javnoj svesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju i prenosu tehnologija.

Projekat izrade ovih dokumenata, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, implementirao je Razvojni program UN u BiH, a Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, kao kontakt institucija za Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promjenama, koordinisalo je aktivnosti u okviru institucija u BiH. Na izradi izveštaja radilo je 48 eskperata, uz aktivno učešće stručnjaka iz resornih ministarstva.

izvor: srna.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti