Povećanje energetske efikasnosti u kragujevačkoj „Energetici“

energetika kragujevac
Foto: Energetika.doo

„Energetika d.o.o.“ iz Kragujevca započela je projekat povećanja energetske efikasnosti u saradnji sa Fakultetom inženjerskih nauka u Kragujevcu i Regionalnim evro centrom za energetsku efikasnost. Direktor sektora elektroenergetike „Energetike d.o.o.“ iz Kragujevca gospodin Slobodan Đorđević izjavio je da je u toku izrada studija opravdanosti za snabdevanje električnom energijom iz kogenerativnih postrojenja koje su u vlasništvu „Energetike“ iz Kragujevca. Jedan deo studija, koje je radio Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, već je završen, a pokazao je da bi 2 parne turbine sa generatorima za proizvodnju električne i toplotne energije, snage 8MW i 20MW bile pogodne za proizvodnju energije tokom grejne sezone, i to samo ukoliko bi država davala subvencije za proizvodnju energije slične „feed-in“ tarifama.

Osim toga, istraživački tim studenata doktorskih studija Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu izradio je i tri studije koje se odnose na ponovno pokretanje proizvodnje električne i toplotne energije na matičnoj lokaciji i reonskim energanama.

Prva studija odnosi se na reparaciju postojećih turbina i njihovo puštanje u rad, druga na implementaciju novih parnih turbina, a treća na vanmatične kotlarnice koje bi koristile kogenerativne module sa gasnim motorima za proizvodnju električne i toplotne energije. Prema rečima članova istraživačkog tima, sve tri studije pokazale su ekonomsku i ekološku opravdanost ovakvih projekata.

Gospodin Davor Končalović sa Fakulteta inženjerskih nauka istakao je da je jedan od glavnih problema distributivna mreža koja je u lošem stanju zbog nedostatka investicija. Inače „Energetika d.o.o.“ je proteklih godina promenila oko 15 kilometara mreže od postojećih 80 kilometara, a sledeće godine planira se zamena još oko 10 kilometara.

S.J.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti