Potvrđeno da je MHE „Vrutci“ radila bez dozvola

Vrutci

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je danas izveštaj njihovog Antikorupcijskog tima o radu MHE „Vrutci“. Podsetimo, ova  mala hidroelektrana našla se u fokusu nakon što je objavljeno da je voda za piće u Užicu zagađena. Tada je otkriveno da je MHE „Vrutci“ od 1. aprila 2012. godine radila bez vodne dozvole.

Prema izveštaju Antikorupcijskog tima, MHE „Vrutci“ počela je sa radom 2010. godine, iako nije imala sve potrebne dozvole. Investitor „DV Technologies“ iz Beograda, dobio je vodnu dozvolu koja je istekla 1. aprila 2012. godine.

Kako je navedeno u današnjem izveštaju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Republička direkcija za vode donela je dva Rešenja o izdavanju vodne dozvole za MHE „Vrutci“, iako je mišljenje JVP „Srbijavode“ bilo negativno.

Zamenik direktora JVP „Srbijavode“, gospodin Veljko Dimitrijević, izjavio je da su negativna mišljenja o MHE „Vrutci“ posledica toga što se ova hidroelektrana bespravno priključila na njihov cevovod, neosnovano je koristila vodozahvat, a nema ni upotrebnu dozvolu.

Posle isteka vodne dozvole 1. aprila 2012. godine, neosnovano su produžavani rokovi za pribavljanje pozitivnog mišljenja JVP „Srbijavode“, dok zabrana o korišćenju vodnog potencijala nije uopšte doneta što je omogućilo da ova MHE i dalje radi.

U izveštaju je zaključeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, donosila rešenja bez potrebne saglasnosti JVP „Srbijavode“, kao i da nije evidentiran rad MHE „Vrutci “ koja ne poseduje merač vode.

MHE „Vrutci“ je u 2013. godini utrošila više od 15 miliona kubika vode bez dozvole. Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine izjavila je da je mala hidroelektrana „Vrutci“ spuštala nivo akumulacije istoimenog jezera, kao i da će ovaj izveštaj biti predat tužilaštvu.

S.J.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti