Pokrenut postupak zaštite Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”

Foto: parkprirodemokragora.org

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Park prirode „Šargan-Mokra Gora”.

Područje PP „Šargan-Mokra Gora” nalazi se u jugozapadnom delu Srbije, na teritoriji opština Užice i Čajetina, na samoj državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Deo predloženog područja je 2005. godine proglašen za zaštićeno područje I kategorije i to kao predeo izuzetnih odlika. Uredbom o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora” na površini od 3.678,23 ha ustanovljeni su režimi zaštite I, II i III stepena. U skladu sa Uredbom o zaštiti Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” unapređen je status zaštićenog područja i pod zaštitu je stavljena površina od ukupno 10.813,73 ha.

Revizijom studije zaštite PP „Šargan-Mokra Gora” proširuje se na 11.379,78 ha i utvrđuju se nove granice režima zaštite I, II i III stepena. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, u PP „Šargan-Mokra Gora” privatnom vlasništvu pripada oko 67 odsto, dok državnom i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 33 odsto površina.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Šargan-Mokra Gora” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži područje PP „Šargan-Mokra Gora” je deo ekološki značajnog područja na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 61 – „Tara”. Zbog prisustva biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Mokre Gore i Šargana je identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000018) i međunarodno značajno područje za biljke (IPA).

Imajući u vidu rezultate dosadašnjeg upravljanja zaštićenim područjem, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PP „Šargan-Mokra Gora” i nadalje bude povereno Društvu sa ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra Gora” iz Mokre Gore, opština Užice.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 26. oktobra 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti