Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Kruševcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije i skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji, u objektu pogona za tretman medicinskog infektivnog otpada, u kome su smešteni parni sterilizatori i drobilica.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti