Podnet zahtev za upravljanje medicinskim otpadom u Požarevcu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije i skladištenje i tretman navedenog otpada, na lokaciji Zavod za javno zdravlje Požarevac.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada (sopstvenog otpada) u objektu pogona za tretman medicinskog infektivnog otpada, u kome je smešten parni sterilizator.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti