Podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat električnog i elektronskog otpada u Sremskoj Mitrovici

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta REC-EE-O iz Beograda podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta tretman električnog i elektronskog otpada na katastarskoj parceli br 5933/16 KO Sremska Mitrovica.

Kako je navedeno u zahtevu, REC-EE-O će na pomenutoj lokaciji vršiti prijem iz privremenog skladišta i proveru ispravnosti uređaja, tretman razvrstanog otpada, merenje dobijenih frakcija materijala, pakovanje i označavanje, privremen skladištenje tretiranog materijala, kao i otpremanje materijala.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sadržinu zahteva u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugesije mogu se podneti do 22. januara 2016. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti