Počeli radovi u okviru prekograničnog projekta ForestFlow

Foto: vojvodinasume.rs

JP „Vojvodinašume“ je učesnik u projektu IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. Projekat Forest protects from floods (ForestFlow) traje već godinu dana i obuhvata čitav niz aktivnosti koje se odnose na pomoć Srbiji i Hrvatskoj u oporavku nakon poplavnog talasa u poplavljenim područjima.

Deo projektnih aktivnosti obuhvata i obnovu objekata oštećenih u poplavama u pograničnoj oblasti šumskog basena Spačva-Bosut u Sremskom okrugu i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U vezi sa prethodnim, na području ŠG „Sremska Mitrovica“ započeti su radovi na rekonstrukciji deonice puta dužine 3929 m od magistralnog puta prema graničnom prelazu do ulaza u šumu Puk.

Istovremeno sa rekonstrukcijom puta, započeti su i radovi na uređenju dela kanalske mreže u tom području i to kanala II i III reda hidromeliracionog sistema Lipac podsistema Obošnica, a projektom je planirano i postavljenje automatske vodomerne stanice na Bosutu kod mesta ulivanja Studve u Bosut. Radovi uređenja kanalske mreže i rekonstrukcije puta započeti su u skladu sa predviđenim terminima i dinamičkim planom, a od njihove realizacije imaće koristi kako JP „Vojvodinašume“ i JVP „Vode Vojvodine“ za potrebe vršenja svojih delatnosti, tako i lokalno stanovništvo koje živi u blizini područja gde se izvode radovi.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti