Pametno do pametne zgrade Regionalnog centra za energetsku efikasnost u Zrenjaninu

Foto: Grad Zrenjanin

Energetska efikasnost je veoma moćan alat za unapređenje javnih i privatnih dobara, pa je neophodno da je donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou shvate kao važan energetski resurs. Uloga lokalnih samouprava na poboljšanju energetske efikasnosti je u svojstvu potrošača i proizvođača energije, regulatora tržišta toplotne energije, planera urbanog prostora i investitora, promotera primene energetske efikasnosti i korišenja obnovljivih izvora energije, korišćenja sredstava iz evropskih fondova za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, angažovanje stručnjaka, kao i podizanje javne svesti o potrebi i značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.

Projekat “Pametna i održiva potrošnja energije“ (eng. „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, upravo ima za cilj da Grad Zrenjanin postane energetski efikasniji i da građani podignu nivo znanja i svesti o značaju energetske efikasnosti.

Kao najvažniju aktivnost, projekat predviđa izgradnju prve pametne zgrade u Banatu i osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu. Ovih dana započeta je izgradnja ovog objekta, bruto površine 449,40 m2, u ulici Kornela Radulovića. Ukupna vrednost predviđenih radova iznosi 41.248.000 dinara. U izgradnji pametne zgrade koristiće se materijali i sistemi koji će doprineti što manjoj potrošnji energije i što jednostavnijem rukovanju svim sadržajima.

Foto: Grad Zrenjanin

U izgradnji će se posebno vodi računa o kvalitetno projektovanim i ugrađenim materijalima, kao i o termoizolacionim svojstvima objekta koji su osnova racionalnog korišćenja sistema hlađenja i grejanja. Na uštede kod ovakvih objekata bitno utiče i integracija svih sistema koja se postiže BMS-om (Buliding Managment System), koji omogućava integraciju rasvete, elektropotrošača, termodinamike, kontrole pristupa i prisustva u prostorijama i bezbednosnih sistema. Objekat će tako predstavljati model najboljih praksi u arhitekturi, usmerenih na smanjenje potrošnje – sprečavanje rasipanja energije i korišćenje obnovljivih izvora, omogućavajući demonstraciju različitih novih tehnologija i opreme za veću energetsku efikasnost. Istovremeno, instalirani sistemi i aplikacije pružaće uvid u realan prikaz energetskih performansi objekta (demo room).

Realizacijom predviđenih aktivnosti: formiranjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat, izrađenim Master planom održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga, izađenom bazom podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata, Zrenjanin i naš region prihvataju model ponašanja u najrazvijenijim zemljama koji podrazumeva načelo – biti energetski efikasan!

Vodeći partner na projektu je Grad Zrenjanin, partneri su:  Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC. Projekat traje do marta 2021. godine, a ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 evra.

Izvor: Grad Zrenjanin

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti