Otvorena je prva kompostana u Tuzli

Foto: JKP „Komunalac“ Tuzla

Prošle nedelje je uz podršku Grada Tuzla, JKP „Komunalac“ Tuzla na deponiji „Desetine“ održao ceremoniju zvaničnog otvaranja prve centralne kompostane na ovom području, na kojoj su prisustvovali predstavnici radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona TK,  lokalnih samouprava TK, fakulteta, kao i ekspert iz švajcarske organizacije „Foerderverein“ Juerg Heldštab.

Nakon izgradnje i asfaltiranja platforme koja je namenjena za proces kompostiranja, nabavljene su mašine za sitnjenje i mešanje organskog otpada, tako da već počinju da stižu prve količine zelenog organskog otpada i kompostana je počela sa radom.

Ovo je početak uvođenja odvojenog sakupljanja i kompostiranja organskog otpada u Gradu Tuzla kojim će biti obuhvaćen otpad koji dolazi sa gradskih zelenih površina i pijaca (voće i povrće, trava, lišće, granje i drveće nakon orezivanja i uređenja parkova, sportskih terena, putnog i rečnog pojasa, itd). Nakon uspostavljanja sistema kompostiranja postepeno će se raditi na proširenju koje obuhvata sakupljanje organskog otpada.

Izgradnja kompostane je važna za Grad Tuzlu jer se održavanjem zelenih površina tokom godine sakupi oko 4.500 kubnih metara trave, lišća i granja od orezivanja i oko 800 kubih metara otpadnog voća i povrća sa tržnica i iz velikih tržnih centara. U ove količine nije uračunat organski otpad iz domaćinstava. Kompostiranje organskog otpada je još jedan izazov u koji se upušta Grad Tuzla jer želi smanjiti količine otpada koje se odlažu na deponiju i štetno utiču na životnu sredinu.

Foto: JKP „Komunalac“ Tuzla

JKP Komunalac i Grad Tuzla ulažu velike napore da u oblasti prikupljanja, tretmana i deponovanja otpada prate evropske trendove. Godine 2018. usvojen je Plan upravljanja otpadom u kojem je predviđeno uvođenje primarne selekcije otpada, njegovo recikliranje i kompostiranje. Već je uvedena primarna selekcija otpada u oko 500 domaćinstava u delovima mesnih zajednica Kula, Jala i Solana, a u ovoj godini se kreće sa proširenjem na novih 2.500 domaćinstava. Takođe, početkom ove godine je uvedena i primarna selekcija otpada u kolektivnim stambenim objektima u Mesnoj zajednici Sjenjak i delu Slavinovića koja će se uskoro proširiti i na ostatak objekata u Slavinovićima i delu Irca. Pošto je primarna selekcija i recikliranje otpada prioritet za Grad Tuzlu ovaj proces će biti nastavljen.

Izvor: JKP „Komunalac“ Tuzla 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti