Osnovan prvi istraživački centar u sektoru organske poljoprivrede

Foto-ilustracija: Pixabay

U Srbiji je osnovan prvi istraživački centar u sektoru organske poljoprivrede koji će imati regionalni karakter i koji će biti fokusiran na izvrsnost i primenu istraživačkih rezultata u praksi u našoj i drugim evropskim zemljama – Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi (Eko agri centar).

Osnivači ovog udruženja su Centar za organsku proizvodnju Selenča, Kreativno edukativni centar iz Novog Sada i Arhus centar iz Novog Sada. Na osnivačkoj skupštini naglašeno je da su ciljevi novoosnovanog udruženja pružanje usluga koje će doprineti unapređenju mikro, malih i srednjih organskih proizvođača, razvoj sektora organske proizvodnje i tržišta u regionu, uspostavljanje saradnje sa institucijama Evropske unije.

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi izradio je dokumente strateški i dugoročno važne ne samo za ovu organizaciju već i za sve aktere organske proizvodnje u Srbiji i okolnim zemljama – Strategiju razvoja za period 2018-2023 i akcioni plan za njeno sprovođenje.

Tim dokumentima definisani su prioriteti – izgradnja i razvoj kapaciteta Eko agri centra, izgradnja i jačanje razvojno-istraživačkog centra, saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama na razvoju platforme za aktivno učestvovanje u kreiranju okvira za razvoj sektora organske proizvodnje u regionu.

Osnivači Centra za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi ističu da stalni rast tražnje za organskim proizvodima u svetu ukazuje na to da ovaj proizvodni metod može biti veoma profitabilan ukoliko se na pravi način koriste prirodni resursi, znanje i proizvodno iskustvo.

Proizvođači i potrošači širom sveta uviđaju ekonomske i ekološke prednosti ovog vida poljoprivrede.

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi osnovan je u okviru projekta Organic bridge koji se realizuje kroz program Interreg CBC Srbija-Hrvatska. Eco Agri Centar računa na podršku evropskih fondova u daljem infrastrukturnom opremanju.

Milisav Pajević

Izvor: Agrosmart

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti