Opština Knić: Rani javni uvid u Planove detaljne regulacije naseljenih mesta

Foto: Wikipedia/Crni Bombarder

Opštinska uprava opštine Knić po izvršenoj stručnoj kontroli i pozitivnom mišljenju Komisije za planove opštine Knić oglašava rani javni uvid u materijal; 1. Plana detaljne regulacije za delove naseljenih mesta Gruža, Grabovac i Lipnica; 2. Izmena Plana detaljne regulacije kompleksa „Ravni Gaj“; 3. Izmena Plana detaljne regulacije za naseljeno mesto Knić koje je sedište opštine Knić.

Rani javni uvid će se obaviti u periodu od 15. do 29. januara ove godine, radnim danima od 9 do 15 sati. Materijali si izloženi u zgradi opštine Knić, u glavnom holu i kancelariji broj 15 gde sva zainteresovana fizička i pravna lica koja obavljaju javni uvid u izloženi materijal mogu dobiti informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Nacrt plana dostupan je i na internet strani opštine Knić.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu u toku ranog javnog uvida, u pisanoj formi dostaviti primedbe na izloženi materijal Plana detaljne regulacije za delove naseljenih mesta Gruža, Grabovac i Lipnica, Izmenu Plana detaljne regulacije „Ravni Gaj“ i Izmenu Plana detaljne regulacije za naseljeno mesto Knić koje je sedište opštine Knić, Odeljenu za imovinsko-pravne stambeno-komunalne poslove, urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave opštine Knić, najkasnije do 29. januara ove godine na pisarnici Opštinske uprave Knić u Kniću.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti