Opština Knić kontroliše održavanje ograda, zasada i drveća

Foto: http://www.knic.rs
Foto: http://www.knic.rs

U skladu Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Knić, komunalna inspekcija Opštinske uprave obaveštava fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili držaoci parcela na teritoriji KO Vučkovica Opština Knić da će 30. maja, u vremenu od 7 do 15 sati, biti vršen redovan inspekcijski nadzor – kontrole održavanja ograda, zasada i drveća pored opštinskih i nekategorisanih puteva, a na osnovu zahteva Saveta mesne zajednice Vučkovica.

Prilikom inspekcijskog nadzora koji će ovaj organ sprovesti biće kontrolisani sledeći putni pravci: Sumorovac – tabla „stanica Brda“ – kompleks – Brnjička reka; Kompleks – mlin – stenski potok; Put za Vlajoviće do Zorice – Lipa; Mlin – Simova dolina; Ceo put za groblje, Bogdanoviće i Vuletiće; Orašani – R.Gaj, Draganova kafana stari asfaltni put.

Važno je napomenuti da su Odlukom o kaznenim odredbama propisane novčane kazne u fiksnom iznosu, za koje se prema Zakonu o prekršajima izdaje prekršajni nalog.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti