OIE za naše zdravlje i opstanak

Foto: OIE Srbija

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije za samo tri meseca je postalo vrlo važan činilac na tržištu zelene energije Srbije, a prepoznato je i kao regionalni igrač.

Naime, reč je o poslovnoj asocijaciji koja je nastala sa ciljem da poveže privredne subjekte zainteresovane za unapređenje poslovnog ambijenta, pravne regulative i javnog privatnog dijaloga u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Posebna pažnja biće posvećena edukaciji i informisanju građana, odnosno podizanju svesti o važnosti zelene energije za zdravlje ljudi, zaštitu životne sredine, energetiku i ekonomiju. O Udruženju koje je nastalo uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i o investicionom ambijentu u Srbiji razgovarali smo sa Danijelom Isailović, menadžerkom Udruženja OIE Srbija.

EP: Za samo tri meseca postojanja privukli ste pažnju građanstva i stručne javnosti?

Danijela Isailović: Pažnju smo privukli jer je Srbiji dugo trebalo ovakvo Udruženje. Tajming je bio dobar jer smo osnovani u vreme donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. Osnivači su licencirani proizvođači električne energije, a veoma nam je značajna i podrška Evropske banke za obnovu i razvoju. Sve su to reference. Ipak, dobra energija kojom doprinosimo obnovljivoj energiji je nešto što nas izdvaja. Otvoreni smo za sve, trudimo se da odgovorimo na sve upite, kao i da stalno budemo dostupni medijima. Veoma poštujemo lokalne zajednice i lokalne medije. Udruženje je poslovna asocijacija, ali se obnovljivi izvori energije tiču se, pre svega, običnog čoveka zbog čijeg zdravlja i opstanka se moraju zaustaviti klimatske promene.

EP: Ko su članovi Udruženja, osim najvećih vetroparkova koji su osnivači?

Danijela Isailović: Udruženju su se pridružili najveći proizvođači solarne energije kod nas, kompanije MT-KOMEX i Solaris Energy, advokati, konsultanti, građevinske i izvođačke kompanije. Uskoro ćemo, na redovnoj sednici Upravnog odbora, primiti još nekoliko članova.

EP: Potpisali ste sporazum o saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Šta je sadržaj sporazuma i da li je počela realizacija? Da li su i ostali državni organi pozitivno reagovali na osnivanje Udruženja?

Foto-ilustracija: Pixabay

Danijela Isailović: OIE Srbija i Ministarstvo rudarstva i energetike dele iste vrednosti i ciljeve – želimo više čiste, zelene energije. U skladu sa tim možemo preduzimati zajedničke korake – kao što su kreiranje regulative, održavanje radionica, konferencija, promovisanje ideje zelene Srbije. Realizacija tog sporazuma je već počela, postali smo članovi Radne grupe za podzakonska akta i verujem da će epidemiološke mere dozvoliti održavanje velike OIE konferencije u septembru ove godine. Na naše osnivanje su pozitivno reagovale, za nas, dve najvažnije kompanije u javnom vlasništvu: Elektroprivreda Srbije (EPS) i Elektromreža Srbije (EMS). Sa obe kompanije smo postigli dogovor o saradnji. Pokrajinske institucije koje su izdale dozvole za sve izgrađene vetroparkove, takođe su pozitivno ocenile naše osnivanje, kao i drugi državni organi. Uputili smo i pismo Privrednoj komori Srbije u kom smo iskazali želju da unapredimo saradnju i da svoje interese ostvarujemo i kroz komoru. Naši članovi su do sada bili vrlo aktivni u Privrednoj komori Srbije, davali su legitimitet i zelenu prepoznatljivost Udruženju za energetiku PKS. Osnivanjem OIE Srbija članovi, koji plaćaju vrlo visoku članarinu u PKS, nisu se odrekli ni prava, ni obaveza u komori, već i kroz novu formu žele da doprinesu industriji OIE u Srbiji.

EP: Usvojen je novi Zakon o korišćenju o obnovljivih izvora energije. Da li će zakon dovesti do investicionog buma? 

Danijela Isailović: Zakon je jedna jasna poruka da je Srbija odlučila da ide zelenim putem. Posle zakona, dolaze uredbe, uvođenje aukcijskog modela i komercijalnog ugovora o otkupu električne energije. A onda će se videti ko su ozbiljni investitori, šta su dobri projekti, ko je u stanju da kupi vetroturbinu, solarne panele, a ko ima mogućnosti i sposobnosti da obezbedi finansiranje banaka. Nije država bunar lepih želja da svima sve obezbedi. Vladavina prava i bankabilna regulativa su nešto što je država dužna da obezbedi. Investitori moraju da preuzmu određene rizike ako žele i imaju projekte.

Intervju vodila: Nevena Đukić

Tekst u celini možete pročitati u Magazinu Energetskog portala VODNI RESURSI

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti