“OIE Srbija 2021” – Integracije na tržište električne energije

Foto: OIE Srbija

Učesnici četvrtog panela konferencije “OIE Srbija 2021” razgovarali su o integracijama obnovljivih izvora energije (OIE) na tržište električne energije. Kako je rečeno potpuna integracija je realnost i da svi indikatori razvoja elektroenergetskog sistema, kako kod nas, tako i u regionu, na to ukazuju.

Izvršni direktor SEEPEX-a, Miloš Mladenović, okupljne je podsetio da je i prethodna fid-in tarifa imala jedan dobar podsticajni okvir, što realizovane investicije i potvrđuju.

“Da kažem da smo evoluirali dalje i primenjujemo koncept aukcija, u našem slučaju će to biti finansijski ugovor koji će biti jedan zadovoljavajući okvir, ali treba to posmatrati u smislu jednog tranzicionog rešenja”, kaže Mladenović.

Marko Janković, direktor Direkcije za tržišta Elektromreže Srbije, objašnjava da se mi trenutno nalazimo u tranzicionom periodu kada je u pitanju dekarbonizacija. Na ovom putu veoma su bitne zakonske regulative, podzakonski akti i uredbe koje su približile regulativu Evropske unije našem zakonodavstvu.

“Podzakonska akta su veoma bitna i ona su nekim finalnim fazama izrade, određene uredbe su već završene”, rekao je Janković.

Prema rečima Ante Tojčića, izvršnog direktora Fractala iz Hrvatske, njihovo tržište, kada je reč o OIE, znatno je napredovalo nakon povezivanja sa slovenačkim Kropeksom (CROPEX), te je to doprinelo tome da volumeni narastu tri do četiri puta.

“Siguran sam da će i tržište u Srbiji, kada dođe do povezivanja sa okolnim berzama, napredovati i da će volumeni narasti, kao i da će se nepoverenje i od investitora i od finansijskih instituacija sigurno smanjivati”, objasnio je Tojčić.

Vladimir Đorđević, iz kompanije AXPO, ističe da su oni bili pioniri na tržištima Evrope, kao i da pažljivo prate razvoj i da pokušavaju da na tržište izađu sa rešenjima koja će biti prihvatljivija za banke koje bi trebalo da prate razvoj projekata u ovoj oblasti.

“Nadam se da će potreba za investicijama i potreba za otkupom biti mnogo veća nego što je mogućnost države da izađe na tržište sa aukcijama. U ovom trenutku ne možemo da uradimo nešto kao država, ali sigurno možemo da napravimo neka dobra rešenja”, kaže Đorđević.

Kako su se složili panelisti tržište električne energije je u jednu ruku zanimljivo, a u drugu veliki rizik. Kao i da je otvoreno tržište ono ka čemu svi teže i da treba shvati da koncpet obnovljivi izvori energije nije nacionalni, već regionalni odnosno evropski koncept.

Prvu Konferenciju “OIE Srbija 2021”, koja je održana u Beogradu, su organizovali Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije u saradnji sa generalnim partnerom Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), pod pokroviteljstvom Ministartsva rudarstva i energetike.

Milica Radičević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti