Održivi razvoj biogas sektora u Srbiji

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Značajan sektorski događaj – konferencija “Održivi razvoj biogas sektora u Srbiji – od biogasa do biometana” sa posebnim akcentom na ekološke aspekte biogasa, zaštitu životne sredine, kao i trenutno stanje u biogas sektoru, održana je 19. oktobra u Beogradu, u organizaciji Udruženja Biogas Srbija, u partnerstvu sa nemačkom biogas asocijacijom Farchverband Biogas (e.V). U okviru prezentacija i diskusija razmotreni su ekološki aspekti proizvodnje biogasa, mogućnosti uvođenja biometana, mogući načini finansiranja u biogas i biometan u kontekstu dekarbonizacije privrede, kao i mogućnostima daljeg razvoja biogasa u Srbiji.

Za razliku od fosilnih goriva, biogas je trajno obnovljivo gorivo, budući da se proizvodi od biomase i ima daleko najveći stepen iskorišćenosti. Korišćenje biogasa pomaže poboljšanju energetskog bilansa zemlje i doprinosi očuvanju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine. Biogas je veoma fleksibilno gorivo i može se koristiti za proizvodnju toplotne energije, kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u kogenerativnom postrojenju ili za kombinovanu proizvodnju električne, toplotne i rashladne energije – trigeneracija.

Pročitajte još:

Skup na kojem su se okupili stručnjaci, predstavnici institucija, organizacija, kao i ambasade Nemačke u Srbiji, nemačke Biogas asocijacije, profesori, eksperti za biogas, vlasnici biogasnih elektrana, proizvođači opreme, novinari i drugi otvorio je Danko Vuković, predsednik Udruženja Biogas Srbija, krovnog udruženja za biogas u našoj zemlji. Na skupu su bili i neki od najstarijih članova ovog udruženja.

,,Uduženje Biogas osnovano je 2012. godine kada su se prva tri investitora u biogas u Srbiji okupila oko formiranja što povoljnijih uslova za rad u sektoru, a tada je biogas tehnologija kod nas bila nepoznata. Sa izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije (EEG) uvedena je posebna podsticajna tarifa za mala biogas postrojenja, instalisane električne elektrane. Napori koje su osnivači uduženja ulagali o značaju i prednostima biogasa da bi postavili stabilan temelj o daljem razvoju urodili su plodom i udruženje je 2019. godine imalo 32, a sada ima više od 50 članova, od čega su više od polovine vlasnici biogasnih elektrana. Uvodili smo najmodernije trendove uglavnom iz Nemačke i građena su moderna postrojenja. Danas je biogas u Srbiji stabilan i od strateškog značaja za sektore energetike, ekologije, poljoprivrede, a udruženje kao krovna organizacija proizvođača biogasa, posvećena je podizanju standarda i organizaciji aktivnosti koje doprinose unapređenju povoljnihih uslova za poslovanje naših članica”, rekao je između ostalog Vuković i zahvalio nemačkom Facherband Biogas udruženju sa kojim godinama dele iskustva i saznanja iz bio gas sektora.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Za tradicionalnu poljoprivrednu industriju, biogas je značajno sredstvo. Bojan Vranjković, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rekao je da ako se poljoprivredna gazdinstva uključe u proizvodnju biogasa postaće energetski nezavisna da će se kroz program IPARD 3 nastaviti sa ulaganjima u obnovljive izvore energije i u narednom periodu sa ciljem očuvanja životne sredine. On je naglasio da bi pravilnim iskorišćavanjem poljoprivrednog otpada i proizvodnjom biogasa doprineli očuvanju zemljišta i za buduće generacije i da je važno da se uspešno izborimo sa svim izazovima sa kojima se susrećemo, među kojima su i klimatske promene u čije posledice smo se i do sada uverili. Jedno od rešenja za čistiji vazduh u Srbiji su elektrane na biogas. Analize pokazuju da u Srbiji postoji potencijal za 300 takvih elektrana, koje bi mogle da podmire i polovinu potreba za gasom. Biogas ne samo da rešava energetske poteškoće, već od otpada proizvodi električnu i toplotnu energiju.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Za biogas kažu da je gorivo budućnosti i snonim za ekologiju. Na konferenciji je govorila i Ivana Hadži Stošić, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, koja je rekla da je cilj da se razvije povoljno poslovno okruženje održivog bioenergetskog sektora i poveća informisanost o mogućnostima upotrebe biomase.

,,Cilj konferencija je da nas podstakne na razmišljanje kako možemo da doprinesemo unapređenju zaštite životne sredine. Biogas je neutralan po pitanju oslobađanja ugljenika i moćan resurs u očuvanju sredine i energije. Ministarstvo dosta radi na tome: usvojili smo Program upravljanja otpadom, Program razvoja cirkulrane ekonomije od 2022 – 2024 , kao i Program upravljana muljem od 2023 – 2025. Radimo dalje na unapređenju razvoja upotrebe obnovljive energije u Srbiji”, rekla je Hadži Stošić.

U Srbiji ima ukupno 39 biogasnih elektrana, a 79 je u različitim fazama pripreme. Nemačka je lider u proizvodnji biogasa i uzor našoj zemlji. Aleksandra Zec, predstavnica ambasade Nemačke u Srbiji je rekla da učesnici konferencije pored razmene znanja i iskustava imaju mogućnost da se umreže i uspostave saradnju, kao i da je za razvoj ekonomije od značaja održivost i uloga biogas sektora i evidencija koja doprinosi globalnom rastu.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

U toku je rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Malom Zvorniku, Priboju, Novom Pazaru koji se finansira iz kredita Nemačke razvojne banke (KFW), a u okviru nemačko – švajcarskog projekta “Promocija obnovljive energije, razvoj tržišta biomase u Srbiji”. Priboj i Mali Zvornik su prvi gradovi u kojima se grade nove ekološke gradske toplane na drvnu biomasu i na taj način će se u potpunosti zameniti dosadašnji emergent fosilno gorivo, a to ovom programu i projektu daje poseban značaj, jer je važan akcenat na energetsku efikasnost, ali i na zaštitu životne sredine. Ugovor predviđa izradu projektne dokumentacije i rehabilitaciju toplovodne mreže, koja će povezivati sve korisnike na daljinski sistem grejanja.

Stanju o situaciji biogas sektora i razvoju Udruženja od 2012-2023 godine detaljnije je predstavio Danko Vuković. Udruženje za biogas redovno organizuje i edukacije, panele, seminare , a pružaju savete i omogućavaju podršku članicama u uspostavljanju kontakata sa državnim i drugim institucijama.

Vuković je rekao da je ubrzo nakon osnivanja Udruženja 2013. godine donesena uredba koja je praktično zaustavila razvoj biogasa u Srbiji. Međutim, u saradnji sa Svetskom bankom – IFC uradili su studiju o uslovima za poboljšanje razvoja biogasnog sektora, koju je odobrilo i Ministarstvo energetike. Ove argumente su i dodali u uredbu. Nakon toga, donošenje uredbe iz 2016. godine, smatramo jednim od najvećih uspeha.

,,Ova uredba je zaslužna za ubrzan razvoj biogasnog sektora u Srbiji. Naše udruženje neprestano radi na poboljšanju uslova za razvoj biogasnog sektora i mi kontinuirano komuniciramo sa resornim ministarstvima i organizacijama, kako bismo ciljeve ostvarili”, rekao je Vuković.

Postoje razlike u elektranama na biomasu i biogas. Elektrane na biomasu – drvo, otpad i ostali supstrat greje vodu, a vodena para pokreće turbinu gasnu. Kada je reč o biogasnim elektranama otpad od hrane se razgrađuje, a kao nusproizvod raspadanja materije nastaje biogas. On sadrži visok procenat metana, koji se dalje koristi u klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i pokreće generator za dobijanje električne energije.

Dirk Bonse iz Nemačke Biogas Asocijacije je predstavio stanje evropskog i nemačkog biogas tržišta sa fokusom na biometan.

Na skupu su i predstavnici UNDP Žarko Petrović i Smiljka Živanović predstavili moguće načine finansiranja investicija u biogas/biometan u kontekstu dekarbonizacije privrede.

O održivim aspektima proizvodnje biogasa, doprinosu zaštite životne sredine, dekarbonizaciji i cirkularnoj ekonomiji, uključujuči iskustva iz Nemačke u diskusiji koju je vodio dr Đorđe Đatkov, iz Udruženja Biogas Srbija i vanredni prof. Fakulteta tehničkih nauka, razgovarali su prof. dr Miloš Banjac, sa katedre za termomehaniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, dr Stefan Rauh, Chief operating officer, Nemačka Biogas asocijacija Fechverband Biogas e.V, dr Slobodan Cvetković, rukovodilac centra za ekologiju i tehnoekonomiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, kao i Goran Knežević, ekspert iz Udruženja Biogas Srbija.

Narednog dana, 20. oktobra na istom mestu u hotelu Metropol za zainteresovane učesnike konferencije održana je edukacija o metanu.

Mirjana Vujadinović Tomevski

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti