Održani sastanci Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u Minsku

U organizaciji Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u Minsku u Belorusiji održani su sastanci predstavnika drzava istočne Evrope i centralne Azije, sa predstavnicima GEF implementacionih agencija, GEF administracije i predstavnika civilnog drustva.

Foto: Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma

Na sastanak su pozvani nacionalni fokalni predstavnici (NFP-National Focal Point) iz država istočne Evrope i centralne Azije zaduženih za multilateralne konvencije i protokole iz oblasti životne sredine koji su nalaze u portfoliju finansiranja i druge pomoći od strane GEFa, kao sto su: biodiverzitet, klimatske promene, degradaciju zemljišta, međunarodne vode, hemikalije i otpad.

Glavne teme ovih radnih sastanaka bile su vezane za programiranje GEF alokacija i implementaciju različitih projekata za period do 2022.godine.

Učesnici sastanaka su imali priliku da dobiju sve relevantne podatke i informacije o načinu rada GEFovih struktura i proceduralnim postupanjima za realizaciju različitih projekata, od projektnih ideja, preko izrade projektnih predloga i same implementacije, zaključno sa izradom završnih izveštaja.

Prema tzv GEF STAR alokaciji Bosni i Hercegovini pripada četiri miliona dolara grant sredstava iz budžeta do 2022. godine, koja su raspoređena za sledeće oblasti: biodiverzitet, klimatske promene i degradaciju zemljišta.

Projektni predlozi za navedenu GEF STAR alokaciju grantova za Bosnu i Hercegovinu su u naprednoj proceduralnoj fazi koja se realizira uz pomoć UNDP kancelarije za Bosnu i Hercegovinu, kao implementacione agencije za GEF projekte.

Bosna i Hercegovina je pored navedene STAR grant alokacije, dobila nepovratna sredstva iz tekućeg programa GEFa za više projekata i aktivnosti u Bosni i Hercegovini, kao i za prekograničnu regionalnu saradnju.

Iz Bosne i Hercegovine na radnim GEF sastancima u Minsku učestvovali su Senad Oprasić, operativni BiH FP za GEF, Nermina Skejović BiH NFP za POPs i Minamata konvenciju, Zoran Maletić BiH NFP za UNCCD, prof.dr. Marijana Kapović, Mehmed Cero BiH NFP za UNCBD i Azra Muhovic ispred nevladinih organizacija.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti