Održana 4. sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodin Branislav Nedimović otvorio je juče 4. sednicu Nacionalnog saveta za klimatske promene.

Gospodin Nedimović je tom prilikom rekao da je cilj da negativne aspekte uticaja promene klime umanjimo i pretvorimo ih u dobiti za našu privredu, ali da su neophodne pravovremene i efikasne razmene informacija i to sa aspekta ispunjenja obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i zahteva EU zakonodavstva. Podsetio je i da je usvojen Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, da je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva, usvojila Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime i Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, izrađen je nacrt Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime koji je trenutno u proceduri međuministarskih konsultacija i započeta je izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom. Takođe su nastavljene aktivnosti na unapređenju monitoringa i izveštavanja u oblasti klimatskih promena.

Po pitanju planova za 2017. godinu, ministar Nedimović je naglasio da se osnov aktivnosti zasniva na jačem uključenju lokalnih samouprava u aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama, ali i efikasnijem uključivanju drugih aktera i zainteresovanih strana, te je Ministarstvo iniciralo projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji se finansira iz Globalnog fonda za životnu sredinu, ali i budžeta Republike Srbije. Dodao je i da je inicirana priprema Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove, korišćenjem sredstava globalnog Zelenog klimatskog fonda.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti