Održana 11. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

Foto: MKOIEE 2023

U prostorijama Privredne komore Srbije, 11. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije (11. MKOIEE) koja je održana u dva dana, okupila je preko 80 učesnika, stručnjaka i naučnih radnika iz zemlje i inostranstva.

Konferenciju su organizovali DOIEE pri SMEITS, sa suorganizatorima Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) i Privrednom komorom Srbije (PKS), a sponzori konferencije bili su kompanija MS KABLOVI iz Paraćina i INTERPLAST iz Grčke. Konferenciju su finansijski pomogli Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i partner Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući firmi MT-KOMEX štampani su letci sa programom konferencije i posteri konferencije koji su istaknuti na vidna mesta objekta u kome je održavana 11. MKOIEE.

Nakon registracije učesnika, prvog dana konferencije, profesor Zoran Stević, član UO Društva za obnovljive izvore električne energije (DOIEE), bivši predsednik DOIEE i član Nadzornog odbora SMEITS, pozvao je Boška Ivankovića, člana UO SMEITS, koji je bio prisutan isključivo u svojstvu autora i na prijateljski poziv profesora Stevića, da u ime SMEITS otvori konferenciju. Otvaranje je bilo upriličeno na srpskom i na engleskom jeziku, u čemu je pomogao Ilija Radovanović, član UO DOIEE.

Odmah nakon otvaranja konferencije, nastavilo se sa Prvom plenarnom sesijom sa plenarnim predavanjima po pozivu profesora dr Branimira N. Grgura Izazovi u elektrohemijskom skladištenju energije (Challenges in the electrochemical energy storage) i profesorke dr Aleksandre Janošević Ležaić Polianilin: provodni polimer u uređajima za skladištenje energije (Polyaniline: conductive polymer in energy storage systems).

Nakon plenarnih predavanja po pozivu usledila je Sesija 1 – Energetski izvori i skladištenje energije sa šest predavanja. U prvoj sesiji radove su uživo izložili dr Ratković Kovačević i dr Dimitrijević, dok su se dr Mravik i dr Rajšl uključili su se preko ZOOM linka.

Predsedavajući u oba prva termina bio je prof. dr Zoran Stević.

Nakon kafe pauze usledio je Okrugli sto sa temom – Trenutni izazovi u omasovljenju primene obnovljivih izvora električne energije, sa sledećim učesnicima/uvodničarima: prof. dr Branimir Grgur, prof. dr Petar Đukić, prof. dr Aleksandar Jovović i prof. dr Nebojša Manić. Nakon uvodnih izlaganja, usledila je diskusija učesnika, kao i pitanja i komentari iz publike.

Foto: 11. MKOIEE

Zaključci okruglog stola mogli su se svesti na nekoliko činjenica. Prva činjenica je da čiste zelene energije još uvek nema na globalnom nivou kao i karbonski neutralne energije. Dalje, iako je pozitivno što su velike energetske mutinacionalne kompanije pokrenule promene u kontekstu globalne održivosti, treba biti veoma oprezan pri tranziciji sa detaljnom strategijom i dobrim planom, prateći svetske trendove. Svi učesnici su se složili da je biomasa budućnost energetskog sektora u Srbiji, uz povećanje i prirodnu diverzifikaciju ostalih izvora električne energije (hidro, solarni i vetar) koji čine do 15 odsto domaćeg potencijala. Podvučeno je da treba insistirati na reciklaži i da velike količine plastike koje završe u životnoj sredini mogu biti bolje upotrebljene, na primer za modifikaciju asfaltnih betona, što je već osvojena tehnologija na globalnom nivou. Svakako se pri daljem razvoju energetskog sektora na nacionalnom nivou ne smemo odricati svojih potencijala, već ih moramo dalje razvijati, uz praćenje novih strategija i tehnologija i uz nadu da će se situacija na taj način popraviti. Učesnici su se složili da će se dalje usavršavati mešavina novih energetskih izvora, jer je evidentno energija od životnog značaja. Moderator Okrugog stola bila je dr Milica Vlahović, predsednica Naučnog odbora 11. MKOIEE.

Nakon okruglog stola i koktela u prostoru ispred sale, održana je Sesija 2 – Energetski izvori u kontekstu upotrebe obnovljivih izvora energije. Nakon izlaganja sponzora INTERPLAST (Vasilis Zoidis, Energy efficiencies of pre-insulated plastic pipes) izloženo je još pet radova usmeno (dr Jakšić, Radovanović, Brankov, dr Krstić i dr Baltić), kao i jedno uključenje i izlaganje putem ZOOM-a (Oleksil Yama).

Predsedavajući drugom sesijom bio je Ilija Radovanović.

Nakon pauze, Sesija 3 – Materijali i tehnologije u kojoj su izloženi radovi četiri učesnika usmeno (dr Aškrabić, dr Tomić, Mitrović i dr Bajić), i jedan rad putem ZOOM-a (mrs Harrat). Rad planiran za izlaganje putem snimka (Sytnikov) nije bilo moguće pustiti zbog isteka vremena. Predsedavajući trećom sesijom bio je V.prof dr Aleksandar Savić, predsednik Organizacionog odbora 11. MKOIEE i član NO 11 MKOIEE.

Nakon dogovora i konsultacija sa učesnicima, odlučeno je da nakon treće sesije i kratke pauze bude održana jedna ad hok sesija, u kojoj su izloženi radovi u formi snimaka (dr Despotović, dr Đurović iz prve sesije i dr Sytnikov iz treće). Predsedavajući ovom, dodatnom sesijom bio je v. prof dr Aleksandar Savić.

U večernjim satima, u restoranu Ada Safari na Adi Ciganliji organizovana je za organizatore konferencije, članove organizacionog i naučnog odbora 11. MKOIEE, predstavnike SMEITS, sponzore, partnere, suorganizatore i goste konferencije Svečana večera uz kvalitetnu hranu i piće i prateći muzički program.

Foto: 11. MKOIEE

Nakon registracije učesnika, drugog dana 11. MKOIEE, realizovana je sesija sa Plenarnim predavanjima po pozivu gde su radove dve grupe autora izložili dr Ana Alil (Testing the quality of explosively welded joints of dissimilar metals potentially applicable in renewable energy sources) i dr Marko Jarić (Non-destructive methods and improvement of the cooling tower operation relliability, as an aspect of renewable energy sources thematization).

U nastavku sesije sa plenarnim predavanjima po pozivu održana je Sesija 4 sa temom Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj. U ovoj sesiji, izloženo je sedam radova (dr Stolić je izložio radove tri grupe autora čiji je bio član, dr Svorcan, dr Karastojković sa dva rada i kolega Ćurčić). Sesijom plenarnih predavanja po pozivu i Sesijom 4 predsedavala je dr Mila Pucar, IAUS, članica OO i NO 11. MKOIEE.

Tokom Sesije 5 – Aplikacije, kojom je predsedavao v.prof. dr Aleksandar Savić, sa 11 izloženih radova, od kojih je usmeno izloženo pet radova (dr Ivančić, dr Aggoune, Radovanović, dr Čolić i dr Savić), preko ZOOM platforme tri rada (dr Ljubinković, dr Mired, dr Karunanithi) i tri snimljene prezentacije (dr Ljubinković za drugi rad, dr Debbal za dva rada).

Konferenciju je svečano zatvorio v.prof. dr Aleksandar Savić, iznevši činjenice u vezi sa održavanjem iste (broj autora, broj stranih autora, broj izlaganja itd.) i zahvalivši se učesnicima, sponzorima, organizatorima, suorganizatorima, partnerima i podršci na pomoći i aktivnom učešću.

Uporedo sa trajanjem konferencije, na strani sa Programom konferencije sajta SMEITS-a bila je objavljena poster sesija sa prikazom 26 radova, kojoj su učesnici konferencije u svakom momentu mogli da pristupe preko QR koda istaknutog na nekoliko vidnih mesta u sali i ispred nje. Komunikacija sa autorima postera upriličena je preko imejla naučnog odbora konferencije i imejla organizatora konferencije.

Oba dana konferencije, ispred PKS (Udruženje za energetiku i rudarstvo) bio je prisutan dr Miroslav Ignjatović, dajući podršku u organizaciji i podstičući komunikaciju učesnika konferencije iz struke i nauke.

Ubrzo nakon održavanja konferencije, na strani sa Programom konferencije sajta SMEITS-a objavljen je i Zbornik radova sa 11. MKOIEE. Eminentni autori – naučnici, predavači, eksperti u oblasti obnovljivih izvora električne energije iz petnaest različitih zemalja (Alžir, Belgija, Bosna i Hercegovina, Kina, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Indija, Portugalija, Saudijska Arabija, Srbija, Slovenija, Španija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Ukraina) doprineli su kvalitetu konferencije objavljivanjem 69 radova koji su prošli proces recenzije i nakon toga prihvaćeni za prezentaciju na konferenciji i publikovani u Zborniku radova sa konferencije.

Izvor: MKOIEE 2023

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti