Objavljen poziv za efikasnije upravljanje zaštićenim područjima Hrvatske

Foto: Ministarstvo zaštite okoline i energetike

Ministarstvo zaštite okoline i energetike objavilo je 27. septembra 2019. godine Poziv na dostavu projektnih predloga “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima” (KK.06.5.2.06) u postupku Direktne dodele.

Projekat „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos delotvornijem upravljanju zaštićenim područjima“ sprovodiće se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za finansijsko razdoblje 2014 – 2020, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Projektom se želi povećati delotvornost i transparentnost upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 upisom posebnih pravnih režima u službene registre RH i izradom dokumentacije koja je preduslov za sprovođenje prava prvokupa. Jedini prihvatljivi Prijavitelj u okviru Poziva je Državna geodetska uprava (DGU), državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije i vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sastava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i infrastrukturi i geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Najviša dopuštena ukupna vrednost prihvatljivih troškova projektnog predloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 36.745.828,94 kuna, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 31.233.954,60 kuna. Rok za podnošenje projektnog predloga od strane jedinog prihvatljivog Prijavitelja u okviru poziva je 21. oktobar 2019. godine.

Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama eFondovi, Strukturni fondovi i OPZO-OPKK stranici.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike RH

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti