Obeležena nedelja smanjenja otpada u Srbiji

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Rešenje za problem otpada su regionalni centri za upravljanje otpadom. Kada bi danas očistili čitavu Srbiju od otpada koji se baca u reke i šume i na divlje deponije, opet bi se već sutra vratio u još većim količinama, sve dok u funkciju ne stavimo 27 regionalnih centara za upravljanje otpadom. Bez regioonalnih centara nećemo očistiti Srbiju i zato je strateški cilj uspostavljanje sistema za upravljanje otpadnim vodama i otpadom“, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan obraćajući se na manifestaciji Ministarstva zaštite životne sredine povodom obeležavanja Evropske nedelje smanjenja otpada (EVVR).

Obraćajući se učesnicima manifestacije, kojom se Srbija pridružuje najvećoj evropskoj kampanji i inicijativama za podizanje svesti o potrebi smanjenja otpada, EVVR Trivan je kazao da je Evropa perjanica najviših standarda u životnoj sredini koje hoćemo da pratimo zbog zdravog života naših građana i budućih generacija.

„Bez zajedničkog odgovornog odnosa čitavog društva, javnog i civilnog sektora, lokalnih samouprava, privrede i svakog građanina nećemo mnogo učiniti na rešavanju zagađenja životne sredine, u kojoj je otpad najveći i najvidljiviji zagađivač. Posebno je važno da lokalne samouprave preuzmu svoj deo odgovornosti za stvaranje zdravih uslova života za građane, pri čemu imaju stručnu i finansijsku podršku Ministarstva koje je ove godine uložilo preko 400 miliona dinara za saniranje nesanitarnih deponija u opštinama i za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja je preduslov za izgradnju postrojenja za preradu otpada.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar je ukazao da će se, Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i donošenjem koncepcije upravljanja ambalažnim otpadom, koja se planira do kraja godine, zakonski unaprediti ova oblast. Kako je objasnio, navedenim izmenama nastavlja se dalje uređenje upravljanja plastičnim kesama i nadležnost spušta do jedinica lokalnih samouprava, uređuje se u većoj meri oblast upravljanja farmaceutskim otpadom, unificira sistem izdavanja dozvola za sve nivoe vlasti, uvodi pojam sakupljačkog mesta koje se nalazi na mestu prodaje proizvoda na kome će građani moći predati otpad iz domaćinstva kao što su naprimer otpadne baterije, otpad od elektronskih i električnih prozivoda i sl. Trivan je ukazao da se životna sredina ne može zagađivati bez sankcionisanja i da smo se, zahvaljujući akciji MZŽS koja se vodi u saradnji sa MUP i tužilaštvom na otkrivanju nezakonito zakopanog opasnog otpada, suočili sa kriminalnim poslovima u upravljanju otpadom. Navodeći da je i proteklih dana otkriveno još jedno mesto gde je nezakonito skladišten opasni otpad, ministar je kazao da se izmenama Zakona uvodi stroža kontrola za dostavljanje netačnih podatka Agenciji za zaštitu životne sredine o količnima otpada i suzbija nelegalno deponovanje otpada tako da pravosnažno osuđena pravna lica i preduzetnici gube pravo na dobijanje dozvola za upravljanje otpadom.

Trivan je rekao da smo započeli uspostavljanje sistema za sakupljanje i preradu otpada, odnosno izgradnju celokupne infrastrukture regionalnih centara za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, transfer stanica za sakupljanje i separaciju reciklabilnog otpada, reciklažnih dvorišta, postrojenja za iskorišćenje otpada u cilju dobijanja energije, i da nam je u tom zahtevnom i skupom poslu dragocena pomoć i podrška kakvu imamo od prijateljske Kraljevine Švedske.

O saradnji sa partnerima iz Švedske na projektima koji se već realizuju u Srbiji i o planiranim aktivnostima primarne separacija otpada kojom će biti obuhvaćeno 17 opština i četiri regionalne deponije, govorio je ambasador Kraljevine Švedske u Beogradu, Jan Lundin. On je istakao da je Srbija napravila važne korake u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom i da je na dobrom putu da se otvori Poglavlje 27 u kome su visoki ali dostižni standardi.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ambasador Republike Turske u Srbiji Tanžu Bilgič govorio je o projektu “Nulti otpad” – globalnoj kampanji za preradu otpada, čiji je pokrovitelj prva dama Turske Emine Erdogan, a koji je zajedno sa ministrom zaštite životne Goranom Trivanom promovisala u ambasadi Turske u Beogradu. Ukazao je na važnost saradnje u zaštiti životne sredine i podsetio na zajedničku uspešnu akciju povratka beloglavog supa Dobrile iz Turske u Srbiju.

Da je smanjenje otpada, njegova prerada i reciklaža ekološki, društveno i ekonomski odgovoran i važan posao, na kome su spremni da zajedno sa Ministarstvom rade kako bi Srbija napredovala u zaštiti životne sredine, potvrdili su i predsednik „Udruženja reciklera Srbije“ Vladimira Živaljević i generalni direktor Fabrika kartona „Umka“ Miloš Ljušić.

Evropska nedelja smanjenja otpada je međunarodna inicijativa koja svake godine širom Evrope podržava akcije u toku jedne nedelje, koje imaju za cilj promovisanje smanjenja otpada, ali i podizanje javne svesti o otpadu kao resursu.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti